1
00:00:01,647 --> 00:00:27,717
Doctor Who S02E05P1 The Web Planet
Slovenské titulky od Tardistranslators (Maťo, Peter)
www.doctorwho.dobrodruh.net

2
00:00:29,007 --> 00:00:32,317
Neviem ako to je možné
ale nejako sme sa zhmotnili,

3
00:00:32,407 --> 00:00:34,443
pri chvíľkovom roztrhnutí času,

4
00:00:34,527 --> 00:00:37,360
a sme ťahaný nejakým druhom sily.

5
00:00:37,447 --> 00:00:39,677
Nemôžem to jednodcuho napraviť.

6
00:00:39,807 --> 00:00:42,241
Niekde, nejako,

7
00:00:42,327 --> 00:00:44,636
sme boli pritiahnutý dole.

8
00:00:45,527 --> 00:00:47,722
Pritiahnutý dole? načo?

9
00:01:26,207 --> 00:01:28,118
hm

10
00:01:43,647 --> 00:01:46,320
Známky života...Žiadne.

11
00:01:46,407 --> 00:01:48,318
Vzduch riedky a nemenný.

12
00:01:54,327 --> 00:01:56,238
Hory a pustina.

13
00:01:59,287 --> 00:02:01,847
Je tu ako na cintoríne, úplne ticho.

14
00:02:02,527 --> 00:02:05,087
Hej. Žiadna vegetácia.

15
00:02:05,807 --> 00:02:08,196
A nevidím nič živé.

16
00:02:08,287 --> 00:02:09,959
Sme na mesiace!

17
00:02:13,247 --> 00:02:16,922
Čo nás tu drží? Aká sila, hm?

18
00:02:18,647 --> 00:02:21,957
vyzerá to príšerne. Kde to sme?

19
00:02:23,367 --> 00:02:24,925
Hm? Oh....

20
00:02:30,287 --> 00:02:32,755
Doktor, nemohlo sa niečo pokaziť
na Tardis?

21
00:02:32,847 --> 00:02:35,520
Pokaziť? Chlapče, boli sme
stiahnutý mimo kurzu.

22
00:02:35,607 --> 00:02:39,122
Otázkou je prečo sme tu, či je to nejaký prírodný fenomén

23
00:02:39,207 --> 00:02:42,961
alebo je tu nejaká inteligencia, proste aký dôvod?

24
00:02:43,727 --> 00:02:46,764
Ty nájdeš odpovede, Doktor. Vždycky.
........