1
00:00:18,000 --> 00:00:22,600
Dívčí četa.

2
00:01:40,890 --> 00:01:43,230
Pokaždé když se podívám,
je to stále hrozné.

3
00:01:43,230 --> 00:01:45,930
Jestli je použitá jako zbraň, yeah.

4
00:01:45,930 --> 00:01:50,240
Od doby doktora Nobela,
věda to vždycky takhle dělala.

5
00:01:50,240 --> 00:01:53,570
Chlapi, nejste nějak zamyšlení, huh?

6
00:01:53,570 --> 00:01:57,580
Ty záznamy z První Ohraničené Války jsou zajímavé, že?

7
00:01:57,580 --> 00:01:58,740
A- ano!

8
00:01:58,740 --> 00:02:01,110
Jen prověřuju efektivitu
zbraní které mohou zničit planetu,

9
00:02:01,110 --> 00:02:03,680
jako například Geo Sortová bomba!

10
00:02:03,920 --> 00:02:06,750
Co to říkáte za nesmysly?

11
00:02:06,750 --> 00:02:09,920
Vaší povinností je
planetu zrekonstruovat, že?

12
00:02:09,920 --> 00:02:13,060
Ano! Vyžádali jsme si informace

13
00:02:13,060 --> 00:02:16,600
kde se teď nacházejí Geo Sortové bomby!

14
00:02:16,600 --> 00:02:20,030
Dobrý bože, ti ale začali rychle lumpačit..

15
00:02:21,550 --> 00:02:24,550
Zakázaný Instrument.

16
00:02:26,940 --> 00:02:30,210
Teraformování? Planetární rekonstrukce?

17
00:02:30,210 --> 00:02:32,980
Ne. Toto je skoro stejné,

18
00:02:32,980 --> 00:02:35,550
ale na této planetě byla použita Geo Sortová bomba.

19
00:02:35,550 --> 00:02:38,880
Ach, viděla jsem to na hodině historie.

20
00:02:38,880 --> 00:02:41,300
jestli si dobře vzpomínám,
bylo to před 200 roky...

21
00:02:41,550 --> 00:02:45,010
Toto jsou,
tehdejší obrázky, že?

22
00:02:46,230 --> 00:02:51,390
Ano. A planeta Atoth musí mít
ještě hodně přeživších lidí.

23
00:02:52,230 --> 00:02:56,140
Věděli jste o tom že na té planetě bylo
uloženo hodně stlačeného materiálu E-III

........