1
00:00:00,001 --> 00:00:02,580
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:00,500 --> 00:00:02,000


3
00:00:02,582 --> 00:00:04,837
Petere, já jsem tvůj bratr.

4
00:00:04,838 --> 00:00:06,917
Předals mi hlad, který
ze mě udělal monstrum.

5
00:00:07,012 --> 00:00:08,606
Chci tě jen ujistit,
že nejsem jako ty.

6
00:00:08,606 --> 00:00:11,368
Oni chtějí vytvořit svět
plný nebezpečných lidí.

7
00:00:11,369 --> 00:00:13,372
Zničí úplně všechno.

8
00:00:13,374 --> 00:00:15,817
- Tati?
- Pojď svého otce obejmout.

9
00:00:17,045 --> 00:00:18,427
Už nemáš své schopnosti, Petere

10
00:00:18,429 --> 00:00:19,728
protože teď je mám já.

11
00:00:20,000 --> 00:00:23,610
Ty jsi...obluda.

12
00:00:23,611 --> 00:00:25,230
Kéž bys to nikdy neřekla.

13
00:00:27,113 --> 00:00:28,050
Potřebujem vaši pomoc.

14
00:00:28,051 --> 00:00:30,000
Měli bychom být vděční,
že máme jeden druhého.

15
00:00:30,001 --> 00:00:31,462
Jste si jistý, že to nemá vedlejší účinky?

16
00:00:32,458 --> 00:00:33,713
Přišli jsme za vámi pro pomoc.

17
00:00:33,715 --> 00:00:35,663
Co jsi nám to provedl?

18
00:00:39,567 --> 00:00:41,407
Ještě jsme neskončili.

19
00:00:45,000 --> 00:00:46,409
Zmáčkni spoušť.

20
00:00:46,450 --> 00:00:48,241
Nemůžeš s ním bojovat.

21
00:00:51,500 --> 00:00:54,068
To byla zábava.

22
00:00:58,454 --> 00:01:00,314
Představení skončilo.

23
00:01:02,034 --> 00:01:03,364
Co je to?

24
00:01:03,365 --> 00:01:06,704
Nevím přesně, ale
........