1
00:01:33,001 --> 00:01:35,561
Ten práskač je místní z Glendale.

2
00:01:35,670 --> 00:01:39,606
Dělal dva roky v Izraeli. Užíval si noční život
v Tel Avivu,

3
00:01:39,707 --> 00:01:43,404
když se na něj pověsili ruští emigranti
napojení na mafii.

4
00:01:43,511 --> 00:01:45,274
Jakou má spojitost s O'Brienem?
Žádnou.

5
00:01:45,380 --> 00:01:48,872
Poskytl Arméncům utajené informace
výměnou za peníze.

6
00:01:48,983 --> 00:01:51,543
Měl pár přítelkyň s nákladnými potřebami.

7
00:01:51,652 --> 00:01:54,519
Zdá se, že máte věci pod kontrolou.
Proč tu jsem?

8
00:01:54,622 --> 00:01:57,216
V počítačové síti jsme nastražili past.

9
00:01:57,325 --> 00:02:00,726
Přihlásil se a zpřístupnil si informace
na čtyři z vašich lidí.

10
00:02:00,828 --> 00:02:03,353
Na které důstojníky?

11
00:02:13,107 --> 00:02:16,838
Ty jsi dal arménské mafii informace o mých lidech?

12
00:02:16,944 --> 00:02:20,539
Zavolali mi a chtěli informace ohledně farmingtonský zásahovky.

13
00:02:20,648 --> 00:02:24,379
Kolik informací jsi jim předal?
Jenom jména a fotky.

14
00:02:24,485 --> 00:02:27,249
Chtěli ještě něco dalšího? Adresy? Příbuzné?

15
00:02:27,355 --> 00:02:30,586
Oni chtěli všechno. Ale systém mě odpojil dřív,
než jsem jim to mohl dát.

16
00:02:30,691 --> 00:02:32,556
Arménci jsou teď na válečné stezce.

17
00:02:32,660 --> 00:02:34,685
Pokud jsou mí muži v nebezpečí, tak to musím vědět.

18
00:02:34,796 --> 00:02:37,162
Když požádají o informace, tak jim je dám.

19
00:02:38,966 --> 00:02:42,800
Ale co to podle tvých zkušeností znamená?

20
00:02:45,907 --> 00:02:48,398
Asi to nebude nic dobrýho.

21
00:02:48,509 --> 00:02:50,773
Čau, co znamená ta uniforma?

22
00:02:53,714 --> 00:02:55,648
Mluvila jsem s Heather o zkrácení úvazku.

23
00:02:55,750 --> 00:02:59,049
Dělám teď na částečný.

........