2
00:00:17,636 --> 00:00:18,553
Klid, Amo.

3
00:00:56,637 --> 00:00:58,511
Shoda. Přineste položku.

4
00:01:11,345 --> 00:01:14,011
Jak sama vidíte, Slečno Chambersová,
tady v Seattle Mutual Bank

5
00:01:14,428 --> 00:01:16,470
jsme se o váš majetek velmi dobře starali.

6
00:01:19,219 --> 00:01:20,011
Kde je klíč?

7
00:01:23,137 --> 00:01:24,553
Žádný není.

8
00:01:27,845 --> 00:01:28,803
Jak se to potom otevře?

9
00:01:30,261 --> 00:01:32,428
Obávám se, že tohle je vše, co zbylo.

10
00:01:35,636 --> 00:01:37,803
Pět let a za víc jsem mu nestála.

11
00:01:42,720 --> 00:01:43,387
Jdeme.

12
00:01:48,345 --> 00:01:50,220
Bylo mi potěšením s vámi obchodovat.

13
00:01:54,887 --> 00:01:57,053
Žádný klíč, žádné instrukce, vůbec nic.

14
00:01:57,428 --> 00:01:58,595
Neuvěřitelné.

15
00:01:59,387 --> 00:02:00,345
Už jsme jen ty a já, Amo.

16
00:02:14,512 --> 00:02:16,845
Zakřič a vystřelím.
Dej sem klíčky.

17
00:02:37,845 --> 00:02:41,841
Víš, představa je taková, že ty ťukáš
do těch bílých věciček, vyluzuje se hezká hudba

18
00:02:41,844 --> 00:02:43,161
a lidi si kupujou víc pití.

19
00:02:45,011 --> 00:02:46,220
Byl jsi někdy znuděný?

20
00:02:46,970 --> 00:02:49,970
Musel jsem všechny svoje
ženy uspokojovat, na nudu nebyl čas.

21
00:02:50,428 --> 00:02:53,887
Víš, nuda většinou značí nespokojenost,

22
00:02:54,261 --> 00:02:56,095
plynoucí z nedostatku zájmu.

23
00:02:57,012 --> 00:03:00,595
Ale mě všechno zajímá.
Možná mám A.D.A. (porucha nedostatku pozornosti)

24
00:03:01,512 --> 00:03:03,637
- Zajdi do kina na film.
- Už jsem je všechny viděl.

25
00:03:04,054 --> 00:03:05,345
........