1
00:00:00,001 --> 00:00:01,969
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,970 --> 00:00:03,319
Můžeme začít znova?

3
00:00:03,320 --> 00:00:07,050
<i>Pro ženy na Wisteria Lane
to byl den plný překvapení.</i>

4
00:00:07,970 --> 00:00:09,049
Doufal jsem,

5
00:00:09,050 --> 00:00:11,530
-jestli byste se mnou nešla na večeři.
-Dobrá.

6
00:00:12,670 --> 00:00:15,309
-On jí dává orgasmy?
-Ne úmyslně!

7
00:00:15,310 --> 00:00:18,179
Myslím, že budeme skvělé přítelkyně.

8
00:00:18,180 --> 00:00:20,889
Jsi atraktivní žena plná života...

9
00:00:20,890 --> 00:00:24,649
Která dva roky neměla sex.
Což pro mě znamená to, co "babička".

10
00:00:24,650 --> 00:00:27,059
Nech mě zůstat u tebe, až mě odsud pustí.

11
00:00:27,060 --> 00:00:28,229
Ten chlap si myslí, že jsem nesvéprávná...

12
00:00:28,230 --> 00:00:30,359
a já chci, aby si to pořád myslel.

13
00:00:30,360 --> 00:00:31,729
Co je s tebou? Celou noc jsi podrážděný.

14
00:00:31,730 --> 00:00:34,089
Asi jsem nechal v pizzerii otevřený mrazák.

15
00:00:34,090 --> 00:00:36,599
<i>Ale ještě překvapivější noc...</i>

16
00:00:36,600 --> 00:00:39,169
-Do háje! To je můj táta!
-<i>měli Scavovi.</i>

17
00:00:39,170 --> 00:00:42,209
-Kde je?
-Nedělej to. Není oblečená, jasný?

18
00:00:42,210 --> 00:00:44,909
-Kdo je to?
-Jenom jedna holka z anglické třídy.

19
00:00:44,910 --> 00:00:45,639
Jdu na záchod.

20
00:00:45,640 --> 00:00:48,770
Máš 60 vteřin na to,
abys jí odsud dostal.

21
00:00:55,780 --> 00:00:58,900
<i>TU SAMOU NOC</i>

22
00:00:59,200 --> 00:01:02,450
<i>O PĚT MINUT POZDĚJI<i>

23
00:01:04,790 --> 00:01:07,059
<i>U Scavů došlo tu noc k malému...</i>

........