1
00:00:00,001 --> 00:00:01,969
<i>V předchozích dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,970 --> 00:00:03,319
Můžeme začít znova?

3
00:00:03,320 --> 00:00:07,050
<i>Pro ženy z Wisteria Lane
to byl den plný překvapení.</i>

4
00:00:07,970 --> 00:00:09,049
No, jen mě zajímalo,

5
00:00:09,050 --> 00:00:11,530
Jestli byste se mnou třeba
nešla na večeři. Dobře.

6
00:00:12,670 --> 00:00:15,309
On jí přivádí orgasmus?!
Ah! Ne úmyslně.

7
00:00:15,310 --> 00:00:18,179
Vidím, že z nás budou skvělé
kamarádky.

8
00:00:18,180 --> 00:00:20,889
Jsi zářící,
atraktivní žena, ty--

9
00:00:20,890 --> 00:00:24,649
Jsi ta, co neměla sex už dva roky.
A to ze mně dělá babičku.

10
00:00:24,650 --> 00:00:27,059
Nech mě u sebe až
odsud vypadnu.

11
00:00:27,060 --> 00:00:28,229
Tenhle chlápek si myslí,
že jsem pryč ze hry,

12
00:00:28,230 --> 00:00:30,359
a já chci, aby si to myslel i dál.
Co je to s tebou?

13
00:00:30,360 --> 00:00:31,729
Celou noc jsi byl neklidný.

14
00:00:31,730 --> 00:00:34,089
Myslím, že jsem nechal v pizzerii
otevřený mrazák.

15
00:00:34,090 --> 00:00:36,599
<i>Ale byla to mnohem překvapivější
noc...</i>

16
00:00:36,600 --> 00:00:39,169
Sakra! To je táta! ...Pro Scavovi.

17
00:00:39,170 --> 00:00:42,209
Kde ji máš? Nedělej to. Nic na
sobě nemá, jasný?

18
00:00:42,210 --> 00:00:44,909
Kdo je to? Jenom jedna
holka z angličtiny.

19
00:00:44,910 --> 00:00:45,639
Teď půjdu do koupelny.

20
00:00:45,640 --> 00:00:48,770
Máš 60 sekund na to, abys
ji odsud vyhodil.

21
00:00:55,730 --> 00:00:58,850
<i>Té noci</i>

22
00:00:59,150 --> 00:01:02,400
........