1
00:00:02,609 --> 00:00:04,980
Podívejte, říkám vám,
můj syn Shawn neměl

2
00:00:04,985 --> 00:00:06,500
povolení jet na tu exkurzi.

3
00:00:06,730 --> 00:00:10,503
No, měl vzhledem k tomu povolení
podepsaném vámi.

4
00:00:11,242 --> 00:00:13,400
Podpis je padělek.
Je falešný.

5
00:00:13,625 --> 00:00:16,398
No, to je trochu dramatické,
nemyslíte, pane Spencere?

6
00:00:17,426 --> 00:00:20,022
Podívejte, tohle je padělání
To jsou vážné poplatky.

7
00:00:20,033 --> 00:00:21,437
A můj syn potřebuje potrestat.

8
00:00:21,492 --> 00:00:27,116
Pane Spencere...tyto tři další povolení
jsou také podepsané vámi.-

9
00:00:28,871 --> 00:00:29,871
Ano.

10
00:00:30,824 --> 00:00:31,840
Ano.

11
00:00:31,899 --> 00:00:35,599
- Ano, to... to jsou moje podpisy.
- No, vidíte tedy?

12
00:00:36,016 --> 00:00:38,856
To bych musel být přepracovaný,
abych věřil, že dítě Shawnova věku

13
00:00:38,894 --> 00:00:40,961
by mohlo být schopné takového
detailního padělku.

14
00:00:41,312 --> 00:00:42,550
No, neznáte mého syna.

15
00:00:42,848 --> 00:00:45,644
Bez urážky, ale vy jste zástupce
ředitele základní školy,

16
00:00:45,727 --> 00:00:47,124
ne podpisový expert.

17
00:00:47,168 --> 00:00:48,969
Toto svěděctví neuspěje u soudu.

18
00:00:49,056 --> 00:00:53,299
Ale, my nemluvíme o soudu. Mluvíme?

19
00:00:54,874 --> 00:00:57,636
Víte, kdybychom byli, měl byste
vědět, že jsem byl minulé léto

20
00:00:57,659 --> 00:01:00,344
na kurzu osobních rukopisů
ve Vzdělávacím komplexu Annex.

21
00:01:00,462 --> 00:01:04,551
A jen tak mimochodem vám mohu říci,
že když vy zaoblujete svá N,

22
00:01:04,705 --> 00:01:08,141
znamená to, že máte velmi otevřenou
........