1
00:00:01,750 --> 00:00:06,506
PES PRI KOLÍSKE

2
00:00:08,717 --> 00:00:11,634
Prepáč, že som priniesla Alice,
keď máme toľko roboty.

3
00:00:11,678 --> 00:00:15,098
To je v poriadku.
Ďaľšiu pestúnku nájdeš čoskoro.

4
00:00:15,140 --> 00:00:18,393
To dúfam. Zajtra mám rande.
A to je moje prvé za celý mesiac.

5
00:00:18,434 --> 00:00:21,021
Mesiac.

6
00:00:21,312 --> 00:00:26,568
Medzi trávením dňa s tebou a nocami s Alice,
som už zabudla ako vyzerá normálny rozhovor.

7
00:00:26,984 --> 00:00:30,280
No, Alice to radšej nehovor.
Mohlo by to raniť jej pocity.

8
00:00:32,155 --> 00:00:34,365
A zasa je to tu.

9
00:00:35,701 --> 00:00:38,871
- Dobrý.
- Dobrý.

10
00:00:38,911 --> 00:00:41,750
Pozrite na akého šviháckeho džentlmena
som natrafil vo výťahu.

11
00:00:41,789 --> 00:00:44,835
Ok, dobre, Niles. Áno, páči sa mi
ten oblek, ktorý si mi kúpil.

12
00:00:45,210 --> 00:00:48,715
Tak mi teda povedz, čo hovorili.
Všetci ho obdivovali a kochali sa ním?

13
00:00:48,756 --> 00:00:52,969
Nie, ľudia sa väčšinou pozerali
na toho chlapíka v truhle.

14
00:00:54,637 --> 00:00:59,350
- Tak aký bol pohreb?
- Príšerný. Stan by taký vôbec nechcel.

15
00:00:59,392 --> 00:01:03,478
Všetko to bolo dosť lacné.
A tá jeho dcéra nezohnala ani dobrého kňaza.

16
00:01:03,521 --> 00:01:07,316
Bol to nejaký zelenáč zo seminára,
ktorý sa koktal počas celej kázne.

17
00:01:07,358 --> 00:01:10,819
A ani nevedel vysloviť meno "Wojadubakowski"!

18
00:01:11,528 --> 00:01:15,239
Súcitím s tebou, ocko. Ja som mal tiež
zlý deň na smrteľnom fronte.

19
00:01:15,367 --> 00:01:17,075
- Sherry?
- Áno, poprosím ťa.

20
00:01:17,117 --> 00:01:20,703
Dnes som dostal list, v ktorom mi oznamujú,
že vďaka môjmu rozvodu

21
00:01:20,745 --> 00:01:25,501
som stratil svoju parcelu
na najluxusnejšom seattleskom cintoríne.
........