1
00:00:03,500 --> 00:00:04,700
CO SE STALO TÉ NOCI

2
00:00:05,420 --> 00:00:08,472
Vezmi bratříčka a utíkej ven!
Rychle Deane, běž!

3
00:00:08,900 --> 00:00:10,100
ČEHO BYLI SVĚDKY

4
00:00:10,101 --> 00:00:11,301
Mary! Ne!

5
00:00:11,302 --> 00:00:12,600
DVA BRATŘI SE VYDALI

6
00:00:13,292 --> 00:00:15,501
Táta šel na lov.

7
00:00:15,541 --> 00:00:17,308
A nějak dlouho se nevrací...

8
00:00:17,349 --> 00:00:18,900
HLEDAT ODPOVĚĎ PO 22 LETECH

9
00:00:19,076 --> 00:00:20,964
Já jsem s lovem skončil.

10
00:00:21,004 --> 00:00:23,895
Sám to nezvládnu.

11
00:00:24,498 --> 00:00:26,667
Ne!

12
00:00:27,751 --> 00:00:29,559
Čeká nás práce.

13
00:00:29,599 --> 00:00:34,178
Nechal nám deník. Je v něm všechno,
co zjistil o každém zlu, ale hlavně jak na něj.

14
00:00:34,218 --> 00:00:36,106
Zřejmě chce, abychom v tom
pokračovali...

15
00:00:36,146 --> 00:00:38,395
...a zachraňovali lidi. Je to poslání...

16
00:00:38,436 --> 00:00:41,400
- Rodinná tradice.
- Ne. Najdu toho kdo zabil Jessicu.

17
00:00:41,448 --> 00:00:42,734
Nic jiného mě nezajímá.

18
00:00:42,773 --> 00:00:46,188
Ale věříš, že tátu najdeme..

19
00:00:46,227 --> 00:00:48,718
Jasně že jo.

20
00:00:49,119 --> 00:00:51,008
05 - Krvavá Máry

21
00:00:53,095 --> 00:00:55,987


22
00:00:56,268 --> 00:00:58,357
Teď ty. Vadí, nevadí?

23
00:00:58,398 --> 00:01:00,085
Nevadí.

24
00:01:00,124 --> 00:01:02,977
Chceš chodit s Bengie Swansem?

........