1
00:00:02,503 --> 00:00:05,631
<b>TEMNÝ ANDĚL
1x01 - Pilot</b>


2
00:00:22,397 --> 00:00:24,399
<i>Ten útěk nebyl můj nápad.</i>

3
00:00:24,650 --> 00:00:28,195
<i>Kam utíkat? Nevěděli jsme,
že existuje něco jiného.</i>

4
00:01:24,376 --> 00:01:28,505
<i>To Zack řekl, že musíme utéct,
takže myslím, že mi zachránil život.</i>

5
00:01:28,589 --> 00:01:32,259
<i>Neměli jsme se rozdělit,
ale on mě neposlouchal.</i>

6
00:01:34,595 --> 00:01:37,389
<i>A nikdy jsem nedostala
šanci mu poděkovat.</i>

7
00:01:48,942 --> 00:01:51,862
Nařídil jsem hloubkovou kontrolu,
od podlahy po strop.

8
00:01:52,029 --> 00:01:53,530
A budou padat hlavy.

9
00:01:53,780 --> 00:01:56,700
Najděte je. Všechny.

10
00:01:58,160 --> 00:02:00,454
Co když se dostali za plot?

11
00:02:02,414 --> 00:02:03,665
Tady Lydecker.

12
00:02:03,790 --> 00:02:05,709
Chci, abyste je chytili,
jestli to dokážete.

13
00:02:05,792 --> 00:02:07,836
Jestli se ale někdo z nich
dostane k obvodu,...

14
00:02:08,128 --> 00:02:10,547
...zlikvidujte ho. Rozumíte?

15
00:02:10,631 --> 00:02:13,717
<i>Potvrzuju, pane.
Rozkaz udělen v 10:06.</i>

16
00:02:13,842 --> 00:02:16,470
Je to na mojí zodpovědnost.

17
00:02:16,553 --> 00:02:18,514
Zastřelte je.

18
00:03:21,577 --> 00:03:23,245
Max!

19
00:03:50,230 --> 00:03:53,901
Pane? Zatím jsme jich dostali sedm.
Tři zranění, dva mrtví.

20
00:03:54,568 --> 00:03:58,071
Budete mít velký problém,
jestli se jediný z nich dostane ven.

21
00:03:58,155 --> 00:04:02,159
Buďme realisti, pane, venku je 10°C.
Jak daleko se můžou ty děti dostat?

22
00:04:02,242 --> 00:04:04,494
Prostě je najděte.
........