1
00:00:24,816 --> 00:00:28,153
Hej, holka. Máš mléko?

2
00:00:28,319 --> 00:00:30,697
Měl jsem sestru,
která vypadla jako ty.

3
00:00:31,532 --> 00:00:33,617
Umřela v Tallahassee
při vzpouře o jídlo.

4
00:00:35,786 --> 00:00:36,828
Hej!

5
00:00:58,767 --> 00:01:00,686
<i>Jsi v pořádku, Alino?</i>

6
00:01:00,852 --> 00:01:03,397
V mé čtvrti se tohle
považuje za rande.

7
00:01:03,981 --> 00:01:05,899
<i>Promiň, že to muselo být takhle.</i>

8
00:01:06,066 --> 00:01:09,236
<i>Doufám, že chápeš, že
musím dělat určitá opatření.</i>

9
00:01:10,445 --> 00:01:13,699
Potom, co jsem se spojila
s tvými lidmi a nedostala odpověď,...

10
00:01:13,824 --> 00:01:16,242
...nebyla jsem si jistá, jestli
mě budeš chtít vidět. Děkuju.

11
00:01:17,786 --> 00:01:19,829
<i>Jak ti můžu pomoct?</i>

12
00:01:21,081 --> 00:01:25,085
V jednom z tvých hacků, ses zmínil
o mém otci, Nathanovi Herrerovi.

13
00:01:25,544 --> 00:01:29,589
<i>Byli jsme kolegové, v časech
svobodného Pacifického tisku.</i>

14
00:01:30,340 --> 00:01:33,302
Chci, abys mi pomohl
zjistit, co se mu stalo.

15
00:01:34,469 --> 00:01:40,516
<i>Jestli jsem dobře pochopil, tak tvůj otec...
„zmizel“. Pravděpodobně byl zavražděn.</i>

16
00:01:40,934 --> 00:01:43,853
To je jen předpoklad,
ale nikdo to neví jistě.

17
00:01:44,521 --> 00:01:48,483
<i>Je to už víc než dva roky.
Možná je čas, aby ses s tím smířila.</i>

18
00:01:48,901 --> 00:01:50,402
Nemůžu.

19
00:01:51,236 --> 00:01:55,073
Ne, dokud nezjistím, co se mu
stalo a kdo je za to zodpovědný.

20
00:01:56,950 --> 00:02:01,037
<i>Měla bys pochopit, Alino,
že se nezabývám vyšetřováním.</i>

21
00:02:01,455 --> 00:02:05,208
<i>Ale zabýváš se pravdou,
tak jako můj otec,...</i>

22
........