1
00:00:09,635 --> 00:00:12,638
Neumím si představit časy,
kdy jsi mohla vejít do obchodu,...

2
00:00:12,804 --> 00:00:15,265
...police byly plné a ty sis mohla
koupit, cokoliv jsi potřebovala.

3
00:00:15,641 --> 00:00:16,934
Jo.

4
00:00:17,017 --> 00:00:19,311
Když ti došla zubní pasta,
šla sis ji koupit.

5
00:00:19,394 --> 00:00:21,480
Zkus tohle.

6
00:00:22,689 --> 00:00:27,277
Jedlá soda a mátový olej. Funguje to.

7
00:00:27,361 --> 00:00:29,446
Díky.

8
00:00:30,781 --> 00:00:33,909
Nerozumím celému tomu
zhroucení ekonomiky.

9
00:00:33,992 --> 00:00:38,372
Máme nedostatek zubní pasty,
ale přesto si můžeš koupit mátový olej.

10
00:00:38,455 --> 00:00:40,582
Když znáš správné lidi.

11
00:00:40,832 --> 00:00:44,086
Jak vyhláskuješ, hm... „polymerása“?

12
00:00:44,336 --> 00:00:46,922
P-o-l-y-m-e-r-á-s-a.

13
00:00:47,005 --> 00:00:52,636
Až na to, že vyslovuješ „polymeráza“
se Z jako enzym, protože to je enzym.

14
00:00:52,719 --> 00:00:55,556
Zodpovědný za zdvojení molekuly DNA...

15
00:00:55,639 --> 00:01:01,103
...tím, že dovolí prvotním oligonukleotidům
navázat se na oddělené molekulární řetězce.

16
00:01:02,437 --> 00:01:05,148
- Ty jsi úplný debil.
- Na čem to pracuješ?

17
00:01:05,232 --> 00:01:10,028
Dostala jsem brigádu jako sekretářka pro toho
japonského doktora, který má ve městě přednášku.

18
00:01:10,696 --> 00:01:15,117
„Genové přerozdělování“,
„manipulace RNA nukleotidů“.

19
00:01:15,200 --> 00:01:19,538
Neptej se mě, co to znamená.
Jediné, co vím... je, že mi zaplatí.

20
00:01:19,621 --> 00:01:22,332
- Výborně.
- Vlastně je to něco jako feťák.

21
00:01:22,416 --> 00:01:27,337
Ten doktor, jmenuje se Tanaka, si vzal to drogové
děcko narozené o tři měsíce předčasně.

22
00:01:27,421 --> 00:01:29,506
To dítě mělo IQ brokolice.
........