1
00:00:05,090 --> 00:00:08,090
Kouř vychází z otvorů v prvních
čtyřech odpočívacích místnostech.

2
00:00:08,110 --> 00:00:10,100
Jsi si jistý, že jsi
včera večer zhasil plamen?

3
00:00:10,130 --> 00:00:13,630
Naprosto, jsem si na 100 % jistý.

4
00:00:13,650 --> 00:00:16,210
Dříve se už alarm také zapnul,
ale kouř byl vždycky šedý.

5
00:00:16,220 --> 00:00:20,000
Jednou se v šachtě zasekl kuskus.
A kouř byl takový jako teďka.

6
00:00:20,010 --> 00:00:23,620
Dr. Addy včera prováděl
experiment s prasetem.

7
00:00:23,630 --> 00:00:28,580
Říkal jsem všem těm intelektuálům, aby
neházeli mrtvá zvířata do spalovací šachty.

8
00:00:28,610 --> 00:00:31,000
A odkdy nás poslouchají?

9
00:00:33,890 --> 00:00:38,400
- Proboha!
- Tohle rozhodně není vepřové.

10
00:00:47,850 --> 00:00:52,840
Při 400 stupních kosti zuhelnatí za
šest hodin a za osm se změní na prach.

11
00:00:52,860 --> 00:00:57,220
Zuhelnatění, žádný prach.
Od šesti do osmi hodin?

12
00:00:57,300 --> 00:01:00,600
Vhozen do spalovny mezi 1:00 a 3:00 ráno.

13
00:01:00,740 --> 00:01:04,180
Byl/byla živá nebo mrtvý před tím,
než jej/ji vhodili do spalovny?

14
00:01:04,220 --> 00:01:05,850
To ještě nemůžu říct.

15
00:01:05,900 --> 00:01:07,590
- Co je to?
- Zápis návštěv.

16
00:01:07,610 --> 00:01:15,030
Žádný návštěvník se neodepsal včera večer po
21:36 a žádný se nezapsal dnes ráno před 8:02.

17
00:01:15,070 --> 00:01:17,000
Což znamená, že oběť taky
pravděpodobně pracovala.

18
00:01:17,020 --> 00:01:19,730
Což znamená, že vrah taky.

19
00:01:22,580 --> 00:01:24,720
Stydká kost ukazuje na ženu.

20
00:01:24,750 --> 00:01:27,240
V průdušnici není žádný uhlík.

21
00:01:27,330 --> 00:01:29,690
Byla už mrtvá, než ji vhodili do šachty.

22
00:01:29,710 --> 00:01:33,820
Na celé kostře jsou rozsáhlé
........