1
00:00:03,880 --> 00:00:06,810
Vůbec nic tam nevidím, Sheldone.

2
00:00:07,722 --> 00:00:11,326
Dobře, ty jsi doktor, ale já stále slyším
ten otravný zvuk.

3
00:00:11,680 --> 00:00:14,180
Já taky.

4
00:00:14,250 --> 00:00:16,080
Jako vysokofrekvenční pískání?

5
00:00:16,150 --> 00:00:20,705
Ne, je to spíš vytrvalé
narcisistické hučení.

6
00:00:21,699 --> 00:00:23,914
Vážně, není tam žádný zánět, Sheldone.

7
00:00:23,949 --> 00:00:26,694
Pak to musí být nádor.

8
00:00:27,711 --> 00:00:29,450
To opravdu pochybuji.

9
00:00:29,510 --> 00:00:31,450
Možná je to vleklá bakteriální infekce

10
00:00:31,510 --> 00:00:34,584
z dětství, kdy ti strkali hlavu
do mísy a splachovali.

11
00:00:35,714 --> 00:00:38,410
Je to možné?
Stávalo se mi to každou chvíli.

12
00:00:39,203 --> 00:00:41,150
Dokonce i v kostele.

13
00:00:41,901 --> 00:00:45,110
Pokud je to z toho,
tak s tím můžu něco udělat.

14
00:00:46,749 --> 00:00:51,374
Kroužek, kroužek, tečka, tečka,
neuteče ani veška.

15
00:00:53,332 --> 00:00:54,010
Jdu do postele.

16
00:00:54,080 --> 00:00:55,880
Dobře, hned jsem tam.

17
00:00:57,450 --> 00:01:01,564
Nejenom, že si ze mě utahuje,
ale ani to neudělala správně.

18
00:01:02,377 --> 00:01:04,180
Chápeš, že tady Stephanie není proto,

19
00:01:04,250 --> 00:01:06,150
aby léčila tvé imaginární nemoce?

20
00:01:06,595 --> 00:01:10,774
Jak může být imaginární, když slyším zvuk
dvoučárkovaného C?

21
00:01:11,880 --> 00:01:14,080
To je imaginární?

22
00:01:15,241 --> 00:01:16,730
Nemyslím.

23
00:01:21,017 --> 00:01:21,703
Dobrou noc.

........