1
00:00:37,048 --> 00:00:38,668
Chybělo mi to.

2
00:00:42,322 --> 00:00:45,157
Konečně je zase všechno,
jak má být, viď?

3
00:00:47,927 --> 00:00:48,960
Ne.

4
00:00:49,432 --> 00:00:50,714
Ne?

5
00:00:53,387 --> 00:00:54,941
Počkej. Co je?

6
00:00:58,238 --> 00:01:00,630
Byla jsem do tebe strašně zamilovaná, Ash.

7
00:01:01,802 --> 00:01:04,353
- Byla?
- Zlomila jsi mi srdce, Ash.

8
00:01:06,123 --> 00:01:08,200
Když jste na tom plese
byli s Aidenem spolu...

9
00:01:08,289 --> 00:01:09,473
Ne, ne...

10
00:01:09,500 --> 00:01:11,770
Mezi mnou a Aidenem k ničemu
nedošlo. Řekla jsem ti to.

11
00:01:13,068 --> 00:01:15,494
Teď už na tom stejně nesejde.

12
00:01:15,739 --> 00:01:19,719
Když jsi byla v Evropě, vůbec jsi
mi neodpovídala na telefonáty.

13
00:01:19,788 --> 00:01:21,511
- Týdny.
- Já vím.

14
00:01:21,905 --> 00:01:25,185
Bylo to jako sejde z očí, sejde z mysli.

15
00:01:25,247 --> 00:01:29,521
- Ne, proboha, tak to vůbec nebylo...
- Můj bratr zemřel a ty jsi...

16
00:01:29,886 --> 00:01:31,195
- Ty jsi odjela.
- Dobře.

17
00:01:31,230 --> 00:01:35,309
Vím, že to byla blbost. Řekla
jsem ti to. Smrt nezvládám, to víš.

18
00:01:36,527 --> 00:01:40,445
Přísahám, že každá noc byla skvělá,
protože se mi o tobě zdálo,

19
00:01:40,510 --> 00:01:43,375
ale každé ráno stálo za nic,
protože jsi tam nebyla.

20
00:01:44,047 --> 00:01:46,395
Vím, že to zní jako klišé,
ale je to pravda.

21
00:01:46,863 --> 00:01:48,778
Je to na nic.

22
00:01:50,383 --> 00:01:52,098
Miluju tě.

........