1
00:00:01,119 --> 00:00:03,045
V zemi mýtov
a dobe mágie...

2
00:00:03,080 --> 00:00:08,199
... spočíval osud veľkého kráľovstva
na ramenách mladého chlapca.

3
00:00:08,497 --> 00:00:11,226
Volá sa Merlin.

4
00:00:32,079 --> 00:00:33,519
Merlin, oštep.

5
00:00:38,240 --> 00:00:41,640
- Máš nejaký prirodzený talent, Merlin?
- Nie.

6
00:00:41,675 --> 00:00:44,044
Skúsim si spomenúť.

7
00:00:44,079 --> 00:00:46,359
Nie som prirodzene
hrubý ani necitlivý.

8
00:00:46,394 --> 00:00:49,359
Len prirodzene iritujúci.

9
00:01:01,560 --> 00:01:04,160
Pravdepodbne sa viac
bojí teba ako ty jeho.

10
00:01:47,559 --> 00:01:50,040
Ušli sme tomu?
Kto chýba?

11
00:01:51,080 --> 00:01:52,760
Kde je sir Bedivere?

12
00:02:21,906 --> 00:02:23,906
SK titulky: namuras
www.dreamteam.scifi-guide.net

13
00:02:26,015 --> 00:02:28,015
Merlin
1x03 Le Morte D'Arthur

14
00:02:31,119 --> 00:02:34,279
Bytosť, ktorú popisuješ,
má všetky črty...

15
00:02:34,314 --> 00:02:37,439
- ... Zelenej príšery.
- To je iste mýtus.

16
00:02:37,474 --> 00:02:39,565
Zjavenie Zelenej príšery...

17
00:02:39,600 --> 00:02:42,960
... má predpovedať
dobu veľkého pozdvihnutia.

18
00:02:42,995 --> 00:02:45,685
Gaius, to je len rozprávka.

19
00:02:45,720 --> 00:02:48,280
Pozrite, nech už je to čokoľvek,
šíri paniku.

20
00:02:48,315 --> 00:02:50,685
Ľudia sa boja, že vojde do mesta.

21
00:02:50,720 --> 00:02:54,560
Potom ju musíme zabiť. Artuš,
zhromaždi stráže. Vyrazíme za úsvitu.

22
00:03:02,000 --> 00:03:05,920
Prosím vás, pane, neignorujte to.
........