1
00:00:04,420 --> 00:00:10,140
Šestého dne bůh stvořil člověka
k obrazu svému.

2
00:00:11,018 --> 00:00:13,600
A teď je na nás, abychom
to všechno pochopili.

3
00:00:14,347 --> 00:00:16,804
Správní... Špatní...

4
00:00:17,396 --> 00:00:20,349
Hodní... Zlí...

5
00:00:20,893 --> 00:00:24,730
Každý máme schopnost
rozhodnout se, co pro nás bude klíčové.

6
00:00:26,031 --> 00:00:30,579
Tak proč potom někteří zvolí nesobeckost,
potřebu zasvětit se něčemu většímu?

7
00:00:31,630 --> 00:00:34,035
Zatímco ostatní se starají jen o sebe?

8
00:00:34,365 --> 00:00:39,323
Izolují se od ostatních ve svém vlastním světě.
Někteří hledají jen lásku, i když neopětovanou,

9
00:00:39,364 --> 00:00:44,004
zatímco ostatní jsou řízeni
strachem a zradou.

10
00:00:44,258 --> 00:00:46,863
Jsou tací, kteří vidí svá rozhodnutí jako
temný důkaz neexistence Boha,

11
00:00:46,901 --> 00:00:49,536
zatímco jiní si volí vznešenou cestu osudu.

12
00:00:52,814 --> 00:00:56,392
Ale nakonec, dobro, zlo,
správné nebo špatné...

13
00:00:56,431 --> 00:00:59,974
To, co si zvolíme nikdy není tím,
co potřebujeme.

14
00:01:00,013 --> 00:01:02,470
Existuje pro to ve všehomíru
univerzální vtip.

15
00:01:04,110 --> 00:01:06,507
Na skutečný dar Bůh zapomněl.

16
00:01:11,664 --> 00:01:14,478
Petere.
Udělals to.

17
00:01:14,543 --> 00:01:17,322
Chtěl jsem, ale byl to Sylar.

18
00:01:19,738 --> 00:01:21,177
Tak Sylar?

19
00:01:22,422 --> 00:01:24,611
Nešlo to jinak ukončit, Nathane.

20
00:01:28,582 --> 00:01:32,476
- A ten vzorec musí být zničen.
- Je příliš pozdě, Pete.

21
00:01:35,421 --> 00:01:38,824
Právě to dostává tucet mariňáků.
Vzorec funguje.

22
00:01:38,896 --> 00:01:42,398
Hele, vím, že si myslíš, že děláš něco správného,
........