1
00:00:04,382 --> 00:00:06,398
Na šiesty deň,

2
00:00:06,428 --> 00:00:09,228
boh stvoril človeka na vlastý obraz.

3
00:00:10,571 --> 00:00:14,317
A teraz je na nás porozumieť všetkému.

4
00:00:14,517 --> 00:00:15,355
Správnemu...

5
00:00:15,355 --> 00:00:17,607
Nesprávnemu...

6
00:00:17,687 --> 00:00:19,327
Dobru...

7
00:00:19,527 --> 00:00:20,937
Zlu...

8
00:00:20,947 --> 00:00:23,237
V každom z nás je schopnosť

9
00:00:23,247 --> 00:00:25,947
rozhodnuť sa, čo riadi naše činy.

10
00:00:25,997 --> 00:00:28,747
Tak čo je potom to, čo niektorých núti vybrať si nesebeckosť,

11
00:00:28,757 --> 00:00:32,117
petrebu oddať sa niečomu väčšiemu,

12
00:00:32,127 --> 00:00:34,446
zatiaľ čo iní poznajú len záujem o seba,

13
00:00:34,456 --> 00:00:37,456
izolujúc sa vo svojom vlastnom svete?

14
00:00:37,546 --> 00:00:39,666
Niektorí hľadajú len lásku, aj keď neopätovanú,

15
00:00:39,676 --> 00:00:44,216
kým iných riadi strach a zrada.

16
00:00:44,296 --> 00:00:46,206
Sú takí, čo vidia svoje výbery

17
00:00:46,216 --> 00:00:47,556
ako temný dôkaz božej neprítomnosti,

18
00:00:47,766 --> 00:00:52,695
zatiaľ čo iní nasledujú cestu vznešeného osudu.

19
00:00:52,895 --> 00:00:57,975
Ale na konci, dobro, zlo, správne alebo nesprávne...

20
00:00:58,145 --> 00:01:00,725
čo si vyberáme nikdy nie je to, čo naozaj potrebujeme.

21
00:01:00,735 --> 00:01:03,735
Pre to je dokonalý nadpozemský vtip,

22
00:01:03,815 --> 00:01:07,285
ozajstný dar, ktorý nám tu boh zanechal.

23
00:01:11,914 --> 00:01:13,534
Oh, Peter.

24
00:01:13,544 --> 00:01:14,954
Urobil si to.

25
00:01:14,964 --> 00:01:18,544
Pokúsil som sa. Bol to Sylar.

........