1
00:00:21,209 --> 00:00:23,677
Tak ocko, už to vyklop. Načo sme tu?

2
00:00:23,849 --> 00:00:26,761
Prečo? Nemôžem sa trochu
poprechádzať s dcérou,

3
00:00:26,929 --> 00:00:28,726
keď som ju tak dlho nevidel?

4
00:00:28,889 --> 00:00:30,402
Vieš, ja som celá ty.

5
00:00:30,569 --> 00:00:33,720
Pochop, zdedila som po tebe viaceré
črty a mám dobrý nos na lož.

6
00:00:33,889 --> 00:00:36,244
Netuším o čom hovoríš.

7
00:00:37,129 --> 00:00:39,324
Povedz mi niečo o tom Leovi.

8
00:00:39,489 --> 00:00:40,683
Ako sa s Piper zoznámili?

9
00:00:40,849 --> 00:00:45,320
Oh, veľmi romanticky - u nás doma.
Bol náš údržbár.

10
00:00:45,489 --> 00:00:47,241
Piper si berie údržbára?

11
00:00:47,449 --> 00:00:50,361
Ale nie, on nie je len údržbár.

12
00:00:50,529 --> 00:00:53,282
- Počkaj, ty nevieš, že je...?
- Viem, že to je sympaťák,

13
00:00:53,449 --> 00:00:54,882
ktorý by mal poznať to tajomstvo.

14
00:00:55,049 --> 00:00:57,768
Ver mi, je lepšie ak sa
smrteľník pred svadbou dozvie,

15
00:00:57,929 --> 00:01:00,966
že si berie čarodejnicu.
Mne to nepovedali.

16
00:01:01,129 --> 00:01:03,927
Smrteľník, jasné.

17
00:01:05,249 --> 00:01:07,080
Čo?

18
00:01:10,369 --> 00:01:14,408
Ale nič. Už viem prečo
sa to volá mesto duchov.

19
00:01:14,569 --> 00:01:16,480
Čo tým myslíš? Videla si niečo?

20
00:01:17,369 --> 00:01:18,404
A čo ty myslíš?

21
00:01:18,609 --> 00:01:21,248
Či si nemala tú víziu či čo to je.

22
00:01:22,449 --> 00:01:23,643
Dobre, priznávam.

23
00:01:23,809 --> 00:01:25,879
Ja som ťa sem zavolal,

24
........