1
00:00:00,042 --> 00:00:02,544
<i>V minulých dílech

2
00:00:02,920 --> 00:00:05,422
CYLONI BYLI VYTVOŘENI ČLOVĚKEM.

3
00:00:06,715 --> 00:00:09,176
VZBOUŘILI SE.

4
00:00:10,636 --> 00:00:12,971
VYVINULI SE.

5
00:00:14,181 --> 00:00:15,807
VYPADAJÍ

6
00:00:15,807 --> 00:00:17,559
A CÍTÍ

7
00:00:17,809 --> 00:00:19,520
JAKO LIDÉ.

8
00:00:20,437 --> 00:00:23,941
NĚKTEŘÍ JSOU NAPROGRAMOVÁNI TAK,
ABY SI MYSLELI, ŽE JSOU LIDÉ.

9
00:00:24,316 --> 00:00:28,779
EXISTUJE MNOHO STEJNÝCH KOPIÍ.

10
00:00:29,655 --> 00:00:32,074
A MAJÍ PLÁN.

11
00:00:34,785 --> 00:00:36,662
Prostě to udělej.

12
00:00:38,705 --> 00:00:40,249
Boomer, to může být ono.

13
00:00:40,332 --> 00:00:43,001
Ta malá planeta, která vyřeší
všechny naše problémy.

14
00:00:43,085 --> 00:00:44,253
Co jste viděla?

15
00:00:44,336 --> 00:00:47,339
Stavbu ve tvaru kopule se
šesti cestami vedoucími ven.

16
00:00:47,422 --> 00:00:49,591
Ta planeta je Kobol.

17
00:00:49,675 --> 00:00:52,678
Sestavte pozemní
průzkumný tým. Tři Raptory.

18
00:00:53,470 --> 00:00:55,931
- Jsou všude!
- Odsud se nedostaneme!

19
00:00:57,474 --> 00:01:01,103
Musíme zničit tu mateřskou loď, než
se můžeme pokusit o záchranu.

20
00:01:01,562 --> 00:01:04,982
Pokud se vrátíte na Capricu
a přivezete mi tem šíp,...

21
00:01:06,191 --> 00:01:08,026
ukážu nám cestu.

22
00:01:08,193 --> 00:01:09,778
Co to děláš, Starbucku?

23
00:01:09,862 --> 00:01:12,239
Galactico, Apollo. Starbuck
právě skočila pryč.

........