1
00:00:00,000 --> 00:00:02,628
Když se vrátíš na Capricu
a přineseš mi šíp...

2
00:00:02,711 --> 00:00:04,421
Ukáže nám cestu k Zemi.

3
00:00:04,505 --> 00:00:07,508
Co ode mě chceš, Helo?
Je to Cylon.

4
00:00:08,926 --> 00:00:13,430
Nenechám tě ji zabít!
Čeká moje dítě.

5
00:00:18,310 --> 00:00:19,811
Ta kurva mi ukradla moji káru.

6
00:00:20,729 --> 00:00:23,607
Zatýkám vás.

7
00:00:23,899 --> 00:00:26,527
To je vzpoura. Ty to víš.

8
00:00:26,818 --> 00:00:29,696
Od této chvíle ukončuji
vaše prezidentství.

9
00:00:30,197 --> 00:00:32,824
Doporučuji provést skok
na nouzové souřadnice.

10
00:00:32,908 --> 00:00:34,618
Pane! Co naši lidé na
povrchu Kobolu?

11
00:00:34,701 --> 00:00:37,621
Pokud jsou stále naživu,
budou muset počkat.

12
00:00:37,704 --> 00:00:38,997
Nezvládne to.

13
00:00:39,122 --> 00:00:41,708
Zapomněl jsi lékárničku, takže se
pro ni budeš muset vrátit.

14
00:00:41,834 --> 00:00:43,210
Poručíku. Nemůžete ho
tam poslat samotného.

15
00:00:43,335 --> 00:00:44,336
Pochybujete o mých
rozkazech, šéfe?

16
00:00:47,005 --> 00:00:49,299
Nechtěl jsem velet.
Nikdy jsem nechtěl.

17
00:00:49,424 --> 00:00:51,718
Neopovažuj se mi teď umřít.

18
00:00:51,802 --> 00:00:55,597
Cyloni pronikají do naší sítě.
Snaží se dostat do jádra.

19
00:01:01,603 --> 00:01:02,813
Co to je zač?

20
00:01:02,938 --> 00:01:05,107
To nevím, ale ať je to cokoliv,
míří to na Galacticu.

21
00:01:05,232 --> 00:01:06,316
Musíme to sundat.

22
00:01:24,501 --> 00:01:26,587
Ahoj.
........