1
00:00:00,000 --> 00:00:02,836
CYLONI BYLI STVOŘENI ČLOVĚKEM

2
00:00:03,337 --> 00:00:05,172
VYVINULI SE

3
00:00:06,590 --> 00:00:08,884
VZBOUŘILI SE

4
00:00:10,052 --> 00:00:12,304
EXISTUJE MNOHO KOPIÍ

5
00:00:16,225 --> 00:00:18,352
A MAJÍ PLÁN

6
00:00:19,811 --> 00:00:22,940
{Y:i}V minulých dílech

7
00:00:24,233 --> 00:00:27,319
- 24 lodí skočilo.
- To je skoro třetina flotily.

8
00:00:27,319 --> 00:00:30,656
Následují Roslinovou na Kobol.
Vstříc smrti.

9
00:00:32,991 --> 00:00:34,826
[Cally střelila Sharon!]

10
00:00:34,826 --> 00:00:38,372
Je mnoho kopií.
Ještě ji uvidíte.

11
00:00:38,372 --> 00:00:42,918
Jedna z těch věcí
dvakrát střelila mého otce.

12
00:00:42,918 --> 00:00:46,338
Našli jsme Kobol,
a až získáme šíp

13
00:00:46,338 --> 00:00:51,009
otevřeme hrobku Athény
a najdeme cestu k Zemi.

14
00:00:51,009 --> 00:00:56,181
Co chci vědět je, jak
přesně najít hrobku.

15
00:00:56,181 --> 00:00:59,059
Můžu vám ukázat cestu.
Nevím, jak je dlouhá

16
00:00:59,059 --> 00:01:01,562
a kam přesně vede,
ale co vím je, že budete

17
00:01:01,562 --> 00:01:03,230
muset jít velmi, velmi rychle.

18
00:01:06,525 --> 00:01:10,654
Chci mít všechna data z
průzkumu Kobolu ve své kajutě.

19
00:01:10,779 --> 00:01:11,905
Kobolu?

20
00:01:11,905 --> 00:01:16,493
Znovu sjednotím flotilu.
Znovu dám dohromady naši rodinu.

21
00:01:16,952 --> 00:01:19,955
Svitky říkají, že někteří
z nás na Kobolu zemřou.

22
00:01:20,998 --> 00:01:22,833
Třeba jistý kapitán Apollo...

........