1
00:00:00,161 --> 00:00:01,663
Viděli jste:

2
00:00:01,686 --> 00:00:06,420
Toto povstání ve Francii
nás staví do obtížné situace.

3
00:00:06,421 --> 00:00:10,587
Nemůžeme obchodovat s Británií
a zároveň podporovat jejich nepřítele.

4
00:00:10,588 --> 00:00:12,185
Toto je zcela jistě záležitost

5
00:00:12,255 --> 00:00:16,441
ve které ministr zahraničí a ministr
financí nabídnou svá doporučení.

6
00:00:16,442 --> 00:00:20,598
Pan Jefferson a pan Hamilton
se nedokáží shodnout na ničem.

7
00:00:20,727 --> 00:00:24,672
Někteří říkají, že pan Jefferson
je více Francouz než Američan.

8
00:00:24,866 --> 00:00:28,905
Pan Hamilton chce u nás
mít britskou ekonomiku,

9
00:00:28,976 --> 00:00:32,968
britský model vlády. Británii,
ve všem kromě jména.

10
00:00:33,162 --> 00:00:36,661
Amerika v této krizi
velice potřebuje

11
00:00:36,807 --> 00:00:39,115
zkušené diplomaty
pro zahraniční posty.

12
00:00:39,116 --> 00:00:43,224
Prezident tě jmenoval naším
velvyslancem v Nizozemí.

13
00:00:43,295 --> 00:00:44,845
Vkládám v tebe
všechny své naděje.

14
00:00:44,927 --> 00:00:47,569
Jak rodinné tak pro naši zemi.

15
00:00:47,845 --> 00:00:52,600
Zajímá mě, kolik hodin plných obav
jsi kvůli mě strávil?

16
00:00:52,694 --> 00:00:54,185
Bylo to před nebo potom,

17
00:00:54,186 --> 00:00:56,756
co jste mě a Thomase opustili
a dali pěstounům?

18
00:00:56,827 --> 00:00:59,774
Bože, ty jsi ale
pošetilý chlapec, Charlesi.

19
00:01:00,023 --> 00:01:04,461
Přestože nemám slávu ani bohatství,
žádám o ruku vaší dcery.

20
00:01:04,784 --> 00:01:07,332
Chceš říci,
že jsi plukovníkovu žádost zamítl?

21
00:01:07,379 --> 00:01:10,091
Nabby se sňatkem souhlasí.
Měli bychom také.
........