1
00:00:22,138 --> 00:00:25,141
CONRADOVI KLUCI

2
00:01:04,520 --> 00:01:06,000
Charlie, pojď se podívat!

3
00:01:06,201 --> 00:01:08,080
- Neumíš klepat?
- Pojď se podívat do mého pokoje!

4
00:01:08,403 --> 00:01:10,235
Bene, musím něco dodělat do školy.

5
00:01:10,405 --> 00:01:13,080
Postavil jsem zeď u své
pevnosti. Ani se nehne!

6
00:01:13,687 --> 00:01:16,488
Ty jsi ale trdlo, takto
vyvádět kvůli zdi z polštářů...

7
00:01:17,090 --> 00:01:19,447
Už jsem ti vyprávěl o
rytířích kulatého stolu?

8
00:01:19,612 --> 00:01:20,841
Povíš mi o nich později...

9
00:01:21,013 --> 00:01:22,846
Díky té zdi jsou v bezpečí.

10
00:01:23,015 --> 00:01:26,771
Úplně všichni - i psí
lidé, co žijí ve věžích.

11
00:01:27,218 --> 00:01:28,733
Co to prosím tě povídáš?

12
00:01:28,900 --> 00:01:30,050
Kluci, snídaně!

13
00:01:30,221 --> 00:01:31,701
Bene, vážně, jdi pryč!

14
00:01:36,866 --> 00:01:37,936
Benjamine!

15
00:01:45,473 --> 00:01:47,705
Meče, nunchaky, vrhací hvězdice...

16
00:01:47,875 --> 00:01:50,152
a věže, draci, příkopy, rytíři...

17
00:01:50,678 --> 00:01:52,158
Odveď ho prosím...

18
00:01:52,479 --> 00:01:53,549
Vždyť nic nedělá.

19
00:01:54,281 --> 00:01:56,398
Myslela jsem si,
že´s ten úkol dodělal včera večer.

20
00:01:56,562 --> 00:01:58,077
Dodělal. Za toto dostanu kredity navíc.

21
00:02:00,726 --> 00:02:02,479
Ty´s rozbila tu zeď?

22
00:02:02,888 --> 00:02:05,198
Neříkala jsem ti,
abys ty polštáře nechal být?

23
00:02:05,810 --> 00:02:07,290
A co moje pevnost?

24
........