1
00:00:33,269 --> 00:00:37,615
<i>Historické události v tomto filmu
jsou pravdivé a odehrály se...</i>

2
00:00:37,956 --> 00:00:40,552
<i>na hranicích Argentiny,
Paraguaye a Brazílie roku 1750.</i>

3
00:00:52,041 --> 00:00:56,757
Vaše Svatosti, maličkost, která mě
sem přivedla, je nyní vyřízena.

4
00:00:58,370 --> 00:01:01,212
Indiáni jsou znovu volní,
aby mohli být opět...

5
00:01:01,485 --> 00:01:04,441
zotročeni španělskými
a portugalskými osadníky.

6
00:01:06,244 --> 00:01:09,630
Ne, to není dobré.
Začněte znovu.

7
00:01:10,772 --> 00:01:14,795
Vaše Svatosti, píšu Vám
tohoto roku, léta Páně 1758...

8
00:01:15,604 --> 00:01:19,176
...z jihu Ameriky,
z města Asunción...

9
00:01:19,564 --> 00:01:23,919
...dva týdny pochodu od
velké misie v San Migueli.

10
00:01:25,274 --> 00:01:30,708
Tyto misie chránily indiány
před pleněním osadníky...

11
00:01:31,045 --> 00:01:33,607
... a vzbudily kvůli tomu mnoho nelibosti.

12
00:01:34,205 --> 00:01:37,355
Krásné duše těchto Indiánů
tíhnou k hudbě.

13
00:01:37,647 --> 00:01:42,697
Opravdu mnoho houslí, hrajících
v římských akademiích...

14
00:01:43,010 --> 00:01:46,164
... bylo vyrobeno
jejich hbitýma a nadanýma rukama.

15
00:01:47,885 --> 00:01:51,166
Jezuitští kněží přinesli slovo Boží...

16
00:01:51,403 --> 00:01:56,560
...těmto Indiánům, kteří stále existují
v primitivních kmenech, ...

17
00:01:56,964 --> 00:02:00,188
... a na oplátku dostali mučednictví.

18
00:04:23,224 --> 00:04:27,074
M I S E

19
00:04:27,305 --> 00:04:30,750
Smrt tohoto kněze
tvoří první článek...

20
00:04:31,610 --> 00:04:34,642
... v řetězci, jehož
se nyní stanu součástí.

21
00:04:34,833 --> 00:04:38,609
Pokračujte.
Jak Vaše Svatost nepochybně ví...
........