1
00:00:49,105 --> 00:00:53,490
TANEC S VLKY
(režisérská verze)

2
00:01:30,006 --> 00:01:31,799
To je poslední?

3
00:01:31,924 --> 00:01:33,301
Já nevím.

4
00:01:33,426 --> 00:01:35,303
Už není ani éter.

5
00:01:35,428 --> 00:01:37,305
Oh, Ježíši Kriste.

6
00:01:37,430 --> 00:01:40,975
Hej ty tam!
Tohle je poslední?

7
00:01:47,023 --> 00:01:48,858
Pane Bože, to je ale dílo.

8
00:01:48,983 --> 00:01:50,860
Aspoň že tam není gangréna.

9
00:01:50,985 --> 00:01:54,363
Ale brzy bude, jestli to neuříznem.

10
00:01:54,489 --> 00:01:55,823
Dobře, nemůžu řezat

11
00:01:55,948 --> 00:01:59,368
když neudržím otevřený oči.

12
00:01:59,494 --> 00:02:00,953
Promiň.

13
00:02:02,038 --> 00:02:03,331
Pojďme si dát kafe.

14
00:02:03,456 --> 00:02:06,501
On může pár minut počkat.

15
00:02:13,549 --> 00:02:14,509
Uh...

16
00:02:18,721 --> 00:02:20,264
Ohh...

17
00:02:23,100 --> 00:02:25,019
Pojď sem! Pohni!

18
00:02:27,605 --> 00:02:29,023
Uh!

19
00:03:04,600 --> 00:03:05,893
Uh!

20
00:03:13,109 --> 00:03:14,026
Oh!

21
00:03:14,152 --> 00:03:15,111
Uh!

22
00:03:15,236 --> 00:03:16,237
Oh!

23
00:03:18,197 --> 00:03:20,116
Oh, Bože!

24
00:03:23,661 --> 00:03:25,079
Ohh...

25
00:03:40,178 --> 00:03:41,512
........