1
00:00:12,639 --> 00:00:15,308
Jestli se odsud chcete dostat živá,

2
00:00:15,808 --> 00:00:19,270
tak mi řeknete,
co se stalo v New Yorku.

3
00:00:19,269 --> 00:00:23,982
Spiku, co se děje? Potřebuju
tam vidět. Jdi nahoru za Jules.

4
00:00:25,108 --> 00:00:26,693
Co chceš, abych řekla?

5
00:00:26,735 --> 00:00:30,280
Poznám pravdu, až ji uslyším.

6
00:00:30,322 --> 00:00:33,242
Alpha 1 a 2 žádají
o povolení ke vstupu, pane.

7
00:00:33,283 --> 00:00:36,203
Jestli půjdeme tím oknem, vystrašíme ji.
Mohla by ten nůž použít.

8
00:00:36,203 --> 00:00:39,748
Co jsem to udělal?

9
00:00:39,748 --> 00:00:42,793
Šéfe, vidím tam.
Vy ani Sam ne.

10
00:00:42,835 --> 00:00:44,753
Vidím to. Během tří vteřin
můžeme být uvnitř.

11
00:00:44,753 --> 00:00:48,257
Odzbrojíme ji. Nůž má dole,
opakuji nůž má dole.

12
00:00:48,257 --> 00:00:50,634
Musíme dovnitř, šéfe.
Musíme to risknout.

13
00:00:51,343 --> 00:00:54,012
- Stupňuje se to.
- Jdeme, jdeme!

14
00:00:58,809 --> 00:01:00,310
Vidíte něco?

15
00:01:00,310 --> 00:01:01,103
<i>O 3 hodiny dříve.</i>

16
00:01:01,103 --> 00:01:03,939
Dejte mi ještě chvilku.

17
00:01:04,314 --> 00:01:09,945
Odvážný průzkumník zkoumá
nezmapované hlubiny a hledá život.

18
00:01:11,530 --> 00:01:15,242
Vím, že je na to trošku brzy,
ale kdy dostaneme zpět výsledky?

19
00:01:15,284 --> 00:01:18,912
- Nemohla se dočkat.
- Nemohla jsem se dočkat.

20
00:01:18,912 --> 00:01:20,914
Je mi líto.

21
00:01:23,417 --> 00:01:29,464
- Ne, ne, ten test byl pozitivní.
- Možná jsme se špatně podívali.

22
00:01:29,464 --> 00:01:35,429
To těžko, byly tam dvě jasně
........