1
00:00:02,900 --> 00:00:04,340
Přiznej si to. Ztratili jsme se.

2
00:00:04,350 --> 00:00:07,460
Ne, neztratili. Naveerský průsmyk
je přímo za tím hřebenem.

3
00:00:07,850 --> 00:00:10,200
Hej, čaroději, víš jakou
schopnost bych chtěla, abys měl?

4
00:00:10,210 --> 00:00:11,640
Schopnost si přiznat,
když se mýlíš.

5
00:00:11,660 --> 00:00:14,970
Právě teď bych se uspokojil
s umlčujícím kouzlem.

6
00:00:14,980 --> 00:00:17,920
V další krčmě se zeptáme na směr.

7
00:00:18,320 --> 00:00:20,560
- Kahlan!
- Počkejte.

8
00:00:25,500 --> 00:00:27,410
Kahlan Amnell?

9
00:00:38,760 --> 00:00:40,500
Kdo je tam?

10
00:00:47,810 --> 00:00:49,940
Matka zpovědnice.

11
00:00:51,180 --> 00:00:55,660
Má drahá Kahlan, věděla jsem,
že nás k tobě Mira zavede.

12
00:00:59,870 --> 00:01:01,000
Serena?

13
00:01:01,020 --> 00:01:04,460
Zeddicus Zu'l Zorander.
Můj starý příteli.

14
00:01:04,470 --> 00:01:07,770
Matko zpovědnice,
tohle je Richard Cypher.

15
00:01:09,170 --> 00:01:13,510
Hledač Pravdy.
Je mi opravdu ctí.

16
00:01:14,200 --> 00:01:17,960
Erin, Taro, Alano!

17
00:01:21,460 --> 00:01:23,370
Myslela jsem, že se všechny ukrýváte.

18
00:01:23,380 --> 00:01:25,420
Ukrývaly jsme se.

19
00:01:25,430 --> 00:01:29,200
Ale zvědové Darkena Rahla byli
záludnější, než jsme si myslely.

20
00:01:29,210 --> 00:01:32,130
Odhalili naše útulky.

21
00:01:32,490 --> 00:01:35,620
Ve Středozemí už pro zpovědníce
neexistuje žádné bezpečí.

22
00:01:35,640 --> 00:01:37,510
Proto jsem se vydaly hledat tebe.

23
........