1
00:00:22,521 --> 00:00:24,856
Sústreď sa, Johnny.

2
00:00:26,859 --> 00:00:28,993
Na čo sa pozeráš?

3
00:00:29,061 --> 00:00:30,762
Kto je to?

4
00:00:30,830 --> 00:00:33,364
To je slečna Cindy, ...

5
00:00:33,432 --> 00:00:34,799
... Zekova nová pomocníčka.

6
00:00:34,867 --> 00:00:36,301
Čo sa stalo jeho
starej pomocníčke?

7
00:00:36,368 --> 00:00:38,636
Vydala sa.

8
00:00:38,704 --> 00:00:40,705
Najskôr...

9
00:00:40,773 --> 00:00:43,508
... otrieš lepidlo o papier...

10
00:00:43,576 --> 00:00:47,007
... v akomkoľvek tvare,
v akom chceš.

11
00:00:47,146 --> 00:00:49,214
Prečo sa ľudia vydávajú?

12
00:00:49,281 --> 00:00:51,282
Pretože sa ľúbia.

13
00:00:51,350 --> 00:00:52,851
Prečo nie si vydatá?

14
00:00:52,918 --> 00:00:55,920
Ešte som nenašla
človeka, ktorého ľúbim, ...

15
00:00:55,988 --> 00:00:59,357
... lebo trávim všetok
môj čas tým, že ľúbim teba.

16
00:01:00,659 --> 00:01:03,361
Znamená to, že sa môžeme vydať?

17
00:01:04,964 --> 00:01:08,066
Láska prichádza
v rôznych typoch.

18
00:01:08,134 --> 00:01:10,700
Je jej dosť pre všetkých.

19
00:01:12,138 --> 00:01:14,372
Pokazil si mi sneh.

20
00:01:14,440 --> 00:01:15,974
Nepokazil.

21
00:01:17,543 --> 00:01:19,144
Je pekný.

22
00:01:19,211 --> 00:01:21,446
Mne sa zelená páči.

23
00:01:21,514 --> 00:01:23,047
Kto kedy počul o zelenom snehu?

24
00:01:23,115 --> 00:01:24,616
Je kúzelný.
........