1
00:00:05,527 --> 00:00:07,518
Ať je to cokoliv, jsou rychlí!

2
00:00:07,567 --> 00:00:10,206
Jejich rychlost se vymyká našemu chápání.

3
00:00:10,247 --> 00:00:12,681
Vaši lidé budou v bezpečí...
pod mým velením.

4
00:00:12,727 --> 00:00:14,604
Přišel jsem vám připravit cestu na Zemi.

5
00:00:14,647 --> 00:00:17,036
Jaké hry hrajete tam, odkud jsi přišel?

6
00:00:17,087 --> 00:00:18,759
Hry, které by tě okouzlily.

7
00:00:18,807 --> 00:00:23,039
Ty by jsi chtěl, aby lidé učinili
takový výrazný průlom?

8
00:00:23,087 --> 00:00:25,965
Druhá možnost je, že jsme se setkali...

9
00:00:26,007 --> 00:00:28,123
... s novou a mnohem mocnější sílou.

10
00:00:28,167 --> 00:00:31,125
Neopakuj tu stejnou chybu
a už mi více nevyhrožuj.

11
00:00:31,167 --> 00:00:33,522
Bude tě to stát život.

12
00:01:32,000 --> 00:01:34,500
VÁLKA BOHŮ 1

13
00:02:18,087 --> 00:02:20,555
Zde letový velitel hlídky.

14
00:02:20,607 --> 00:02:23,041
Myslím, že v tomto kvadrantu
to pro flotilu vypadá fajn.

15
00:02:23,087 --> 00:02:25,806
Ješte jeden poslední široký
přelet a jdeme domů.

16
00:02:25,847 --> 00:02:28,281
- Rozumíte?
- Jasně a srozumitelně.

17
00:02:28,327 --> 00:02:30,557
Začínám poslední přelet nad tímto kva...

18
00:02:31,647 --> 00:02:33,683
Bojay!

19
00:02:33,727 --> 00:02:35,763
Přímo před očima vidím samé skvrny.

20
00:02:35,807 --> 00:02:38,605
Dobře, dobře, jen s klidem, mládeži.

21
00:02:38,647 --> 00:02:40,763
Ať už to bylo cokoliv, je to pryč...

22
00:02:40,807 --> 00:02:43,116
... ale zkusme se naklonit
tím směrem.

23
00:02:43,167 --> 00:02:46,284
- Možná bychom měli varovat flotilu.
- Na to máme dost času.

........