1
00:00:11,570 --> 00:00:12,810
Odpad.

2
00:00:12,840 --> 00:00:13,710
Odpad.

3
00:00:13,750 --> 00:00:14,830
Odpad.

4
00:00:14,850 --> 00:00:17,340
- Karen?
- Oh, hej. Hlas diabla.

5
00:00:17,370 --> 00:00:20,120
Uh, tvoja matka mi povedala, že tu budeš.
Neuvedomil som si, že budeš ...

6
00:00:20,140 --> 00:00:21,720
Prosím ťa, Nick.
Videl si ma aj menej oblečenú.

7
00:00:21,750 --> 00:00:24,300
Pamätáš, yeah, keď si mal záujem?

8
00:00:24,330 --> 00:00:27,150
- Čo to robíš?
- Čistku.

9
00:00:27,390 --> 00:00:30,340
Zbavujem sa všetkého, čo mi
Simon Elder dal, alebo sa mu páčilo.

10
00:00:30,370 --> 00:00:32,240
Robím to po každej svadbe.

11
00:00:32,250 --> 00:00:35,620
Hoci by ma neprekavapilo, že by si mohol
považovať toto za svadobné predstavenie,

12
00:00:35,640 --> 00:00:38,330
keďže žiadna nebola. Ďakujem ti za to.

13
00:00:38,350 --> 00:00:40,870
Pozri, spravili sme to spolu s tvojim otcom.

14
00:00:40,900 --> 00:00:42,940
Ja viem. Len ste na mňa dávali pozor. Neboj, Nick.

15
00:00:42,970 --> 00:00:44,750
Tvoj metál za chabrosť je na ceste.

16
00:00:44,770 --> 00:00:46,710
Potrebujem aby si to tu podpísala.

17
00:00:46,740 --> 00:00:49,660
Znovu sa obnovujú tvoje akcionárske práva v Darlingovskej spoločnosti,
keď si si nevydala Simona.

18
00:00:49,690 --> 00:00:52,170
Oh, správne!
Mám späť svoje akcie.

19
00:00:52,190 --> 00:00:54,850
Jéžiš, teray to bude lepšie.

20
00:00:56,140 --> 00:00:58,390
Nechaj to tam a vypadni.

21
00:01:00,900 --> 00:01:03,730
Okay, možno som nezvládol tú situáciu úplne perfektne.

22
00:01:03,750 --> 00:01:04,770
Hej, možno.

23
00:01:04,830 --> 00:01:07,900
Ale čokoľvek som spravil, som spravil preto,
že mi na tebe záleží.
........