1
00:01:18,820 --> 00:01:21,860
LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI
překlad: solder
přečasoval na verzi FANTASTiC: Theplak

2
00:02:03,860 --> 00:02:07,580
To sladké, bezstarostné
a nekomplikované mládí.

3
00:02:08,420 --> 00:02:12,300
Ten pomíjivý věk, kdy je u žen
všechno přesně, jak má být.

4
00:02:12,460 --> 00:02:13,620
Je to magické období...

5
00:02:13,700 --> 00:02:18,020
a všichni muži jsou vůči němu
naprosto bezmocní.

6
00:02:18,420 --> 00:02:21,020
Říká se o mně, že jsem
expert na mladší ženy.

7
00:02:21,100 --> 00:02:24,740
Nejspíš proto, že s nimi
mám pletky už 40 let.

8
00:02:31,980 --> 00:02:33,820
Takže ty jsi bohatá?

9
00:02:34,140 --> 00:02:37,340
To je moje matka.
Ale tak slavné to není.

10
00:02:37,700 --> 00:02:40,740
Jestli bydlí někde tady,
bohatá je.

11
00:02:40,820 --> 00:02:43,500
Napiš úspěšnou hru
a koupíš si tu barák.

12
00:02:43,580 --> 00:02:45,820
-Rád bych ji poznal.
-To sotva.

13
00:02:45,900 --> 00:02:49,300
I když je skvělá. Je úžasná,
ale není tvůj typ.

14
00:02:49,380 --> 00:02:52,700
Přehlédla jsi jednu z mých
jedinečných vlastností.

15
00:02:53,140 --> 00:02:54,740
Žádný typ nemám.

16
00:02:54,820 --> 00:02:56,300
Je jí přes třicet.

17
00:02:57,020 --> 00:02:58,180
Co je?

18
00:02:58,260 --> 00:03:01,420
Jako bys nevěděl,
že ty jsi tímhle proslulý.

19
00:03:01,500 --> 00:03:02,580
Čím?

20
00:03:02,780 --> 00:03:05,220
Že nechodíš
s ženami nad třicet.

21
00:03:05,540 --> 00:03:10,020
Možná ženy v jistém věku
nechodí se mnou.

........