1
00:00:02,000 --> 00:00:06,230
Vytáhnul jsem tě z pekla.
Můžu tě zase vhodit zpět.

2
00:00:07,830 --> 00:00:10,960
Měl bys mi prokázat trochu úcty.

3
00:00:13,060 --> 00:00:16,430
V nadcházejících měsících budeš
muset učinit další rozhodnutí.

4
00:00:16,500 --> 00:00:18,030
Deane, jaké to bylo?

5
00:00:18,100 --> 00:00:19,900
Co, peklo?

6
00:00:19,960 --> 00:00:23,300
Nevím. Musel jsem to asi vytěsnit.

7
00:00:23,360 --> 00:00:25,200
Nepamatuju si z toho nic.

8
00:00:28,360 --> 00:00:31,160
Tohle je Uriel.
Odborník.

9
00:00:31,230 --> 00:00:33,030
Odborník v čem?

10
00:00:33,100 --> 00:00:35,230
Vy oba musíte ihned opustit město.

11
00:00:35,300 --> 00:00:36,760
Proč?

12
00:00:36,830 --> 00:00:38,530
Protože se jej chystáme zničit.

13
00:00:38,600 --> 00:00:41,800
Jediný důvod, proč jsi stále naživu,
Same Winchestere,

14
00:00:41,860 --> 00:00:43,400
je, že jsi byl užitečný.

15
00:00:43,460 --> 00:00:45,200
Ve chvíli, kdy to přestane být pravda,

16
00:00:45,260 --> 00:00:47,300
proměním tě v prach.

17
00:00:47,360 --> 00:00:50,760
Zeptej se Deana, co si pamatuje z pekla.

18
00:02:05,630 --> 00:02:06,830
Haló?

19
00:02:08,530 --> 00:02:10,200
Je tady někdo?

20
00:02:26,860 --> 00:02:29,830
Eh... dobrý den, paní Armstrong.

21
00:02:30,960 --> 00:02:32,830
překlad: Yeniczka
//Zbožné přání//

22
00:02:40,360 --> 00:02:42,000
To nedává smysl, Deane.

23
00:02:42,060 --> 00:02:45,430
Proč by Uriel říkal,
že si peklo pamatuješ,
kdyby to nebyla pravda?

24
........