1
00:00:04,800 --> 00:00:06,560
Ne, kámo.. vůbec...

2
00:00:07,530 --> 00:00:08,430
Mýlíš se.

3
00:00:08,900 --> 00:00:10,000
Přiznej, že se mýlíš.

4
00:00:10,960 --> 00:00:11,830
Ne, to neudělala.

5
00:00:13,700 --> 00:00:14,630
Cože?

6
00:00:16,300 --> 00:00:19,200
No, pak je tedy ještě hloupější než ty,

7
00:00:19,260 --> 00:00:21,100
což není možné.

8
00:00:21,160 --> 00:00:23,230
Není to možné.

9
00:00:23,300 --> 00:00:25,430
Jsem opravdu dobrý v matice, není to možné.

10
00:00:25,700 --> 00:00:27,530
Jo, jasně. Zatím.

11
00:01:03,830 --> 00:01:05,000
Vrátíme se tak v deset.

12
00:01:05,160 --> 00:01:07,000
Vyvenči Bucky,

13
00:01:07,060 --> 00:01:08,760
slyšíš?

14
00:01:10,600 --> 00:01:12,130
Mám tě ráda.

15
00:02:17,131 --> 00:02:22,131
Překlad: Killer_Manic

16
00:02:22,132 --> 00:02:27,132
Korekce: JackRozparovacz

17
00:02:27,133 --> 00:02:30,133
Přečasování na 720p: srab.cz


18
00:02:30,134 --> 00:02:36,133
fringe.sff.cz, fringe-tv.cz

19
00:02:47,360 --> 00:02:48,330
To mě vyděsilo.

20
00:02:48,600 --> 00:02:48,860
Mě taky.

21
00:02:48,930 --> 00:02:51,260
- Teď ty.
- Dobře.

22
00:02:51,030 --> 00:02:53,230
Ello, když říkáš, že sis vyčistila zuby,

23
00:02:53,300 --> 00:02:55,650
to sis také úplně vysušila kartáček?

24
00:02:55,860 --> 00:02:56,960
Vyčistila.

25
00:02:57,030 --> 00:02:57,500
........