1
00:00:00,740 --> 00:00:04,480
Sú často kritzovaní pre ľahkomyselnosť, akou žijú,

2
00:00:04,520 --> 00:00:07,490
vládnuci z Manhatnu, z ich slonovinovej veže,

3
00:00:07,520 --> 00:00:09,860
nedotknuteľní, nesmrteľní.

4
00:00:09,890 --> 00:00:13,140
Len pohroma, ktorá zasiahne ich svet,
pripomenie ...

5
00:00:13,170 --> 00:00:15,140
že Darlingovci sú ľudia.

6
00:00:15,160 --> 00:00:19,660
Dnes večer, skoro mesiac
po tragickej inaugurácii Patricka Darlinga,

7
00:00:19,700 --> 00:00:22,070
Rodina, v snahe ujasniť veci,

8
00:00:22,110 --> 00:00:25,470
súhlasila s rozhovorom o udalostiach toho dňa a
ťažkých následkoch.

9
00:00:25,510 --> 00:00:28,510
Viete prečo, vás Chase Alexander v ten deň hľadal?

10
00:00:28,530 --> 00:00:30,800
Bol nahnevaný, myslím.

11
00:00:30,830 --> 00:00:35,490
Stretol som sa s ním pred tým krátko,
v nejakej právnej veci rodiny.

12
00:00:35,510 --> 00:00:38,580
Bol veľmi zmätený.

13
00:00:38,610 --> 00:00:41,210
Po vstúpení do New Yorkskej historickej federal semovne,

14
00:00:41,240 --> 00:00:45,690
Chase Alexander, švagor Patrick Darling, vystrelil 4 rany.

15
00:00:45,730 --> 00:00:48,510
V tom zmätku si Jeremy Darling udrel hlavu,

16
00:00:48,550 --> 00:00:50,480
a neskôr mu bola zistená amnézia.

17
00:00:50,480 --> 00:00:53,860
Keď mi lekár povedal, že s ním budeme musieť
popracovať, aby sa mu vrátila pamäť,

18
00:00:53,890 --> 00:00:55,210
bola som vydesená.

19
00:00:55,240 --> 00:00:59,320
Viete, Jeremy nebol nebol najbystrejší v škole.

20
00:00:59,320 --> 00:01:02,010
Prvá guľka škrabla vaše rameno.

21
00:01:02,020 --> 00:01:03,400
Aké to bolo?

22
00:01:03,440 --> 00:01:06,060
Bolelo to ...

23
00:01:06,070 --> 00:01:07,000
veľmi.

24
00:01:07,030 --> 00:01:09,260
Ďalšie dve guľky stihol poslať mimo,
........