1
00:00:01,803 --> 00:00:03,657
Takže, pak ten, um, chlap

2
00:00:03,695 --> 00:00:06,390
s kleštěmi přijde dovnitř,
pravděpodobně s ochranými brýlemi

3
00:00:06,408 --> 00:00:08,549
možná oblečenej do nějakého
ochranného obleku.

4
00:00:08,596 --> 00:00:12,239
Začne dělat tu věc,
kroutí a obrací.

5
00:00:12,258 --> 00:00:15,075
Všechny možné tekutiny
stříkají všude kolem.

6
00:00:15,131 --> 00:00:17,770
Potom se do toho
vloží hydraulický výtah,

7
00:00:17,826 --> 00:00:20,568
krouží všude kolem.
A máš to.

8
00:00:20,662 --> 00:00:22,850
- Tak jo? Jdem uklidit.
- Počkat.

9
00:00:22,887 --> 00:00:24,590
Takhle se rodí děti?

10
00:00:25,617 --> 00:00:28,237
- Ano?
- S hydraulickým výtahem?

11
00:00:29,015 --> 00:00:32,400
- Více méně.
- Ale jak se dělají?

12
00:00:33,559 --> 00:00:36,019
Uh, Shawne, důležitější otázka,
kolik klobouků je v místnosti?

13
00:00:36,062 --> 00:00:37,869
Žádný. Jak se dělají?

14
00:00:37,897 --> 00:00:40,010
Klobouky? Poslední dobou
je většinou dělají v Číně.

15
00:00:40,137 --> 00:00:41,602
- Pojďme.
- Zapomeň na to.

16
00:00:41,635 --> 00:00:43,779
- Možná se zeptám mámy.
- N...Nechoď, ne! Ne.

17
00:00:43,816 --> 00:00:46,781
Počkej, počkej, pojď sem. Pojď
sem, pojď sem. Tak jo.

18
00:00:52,044 --> 00:00:53,753
Zastrč si košili,
než s ní budeš mluvit.

19
00:00:54,720 --> 00:00:56,636
Tak jo, řekni mi přesně,
co říkala.

20
00:00:56,655 --> 00:00:58,937
- Použij její slova.
- Ona řekla, "Ahoj.

21
00:00:58,965 --> 00:01:00,871
- to je šéfka Vicková."
........