1
00:00:01,247 --> 00:00:03,317
Míříme přímo do válečné oblasti.

2
00:00:06,567 --> 00:00:09,957
Co se stane lidem
na Teřře ovlivní nás i vás.

3
00:00:10,007 --> 00:00:12,316
Musíš jim pomoci.

4
00:00:14,007 --> 00:00:17,158
Neiditenfikovaný létající objekt
vešel do našeho vzdušného prostoru.

5
00:00:17,207 --> 00:00:19,277
Připravte všechny rakety.

6
00:00:19,327 --> 00:00:20,601
Ozvi se, Starbucku.

7
00:00:20,647 --> 00:00:24,162
Počítač ukazuje, že jsou vyzbrojené
zařízením nukleárního typu.

8
00:00:24,207 --> 00:00:26,163
Ozvi se, Vipere 4.

9
00:01:30,000 --> 00:01:32,500
POKUS NA TEŘŘE

10
00:02:12,447 --> 00:02:16,804
Je to už sedm sektarů
od útěku našich zajatců...

11
00:02:16,847 --> 00:02:19,077
... včetně skupiny nomanů...

12
00:02:19,127 --> 00:02:22,722
... a nebezpečných vojáků
Východní Aliance...

13
00:02:22,767 --> 00:02:25,327
... jejichž Ničitelé
křižují tato místa...

14
00:02:25,367 --> 00:02:28,200
... a hledají jakoukoliv
opozici jejich politické vůle.

15
00:02:28,247 --> 00:02:31,159
Vyslal jsem po stopě Ničitele hlídku...

16
00:02:31,207 --> 00:02:33,004
... na jeho základnu na Lunaru 7.

17
00:02:33,047 --> 00:02:36,323
Až ji najdeme, můžeme
odhadnout sílu Aliance...

18
00:02:36,367 --> 00:02:38,358
... a zvolit náš další krok.

19
00:02:41,847 --> 00:02:45,396
Veliteli, zachytáváme
signály sledujících lodí.

20
00:02:54,807 --> 00:02:57,844
- Apollo.
- Mám je.

21
00:02:57,887 --> 00:03:00,242
Modrá letka, zde velitel letu Apollo.

22
00:03:00,287 --> 00:03:03,882
Máme Ničitele na našich
skenerech a budeme ho sledovat.

23
........