1
00:00:06,000 --> 00:00:09,230
<i>Už nikdy se nechci cítit...</i>

2
00:00:09,300 --> 00:00:11,330
<i>...jako toho dne.</i>

3
00:00:11,400 --> 00:00:15,200
<i>Vezmi mě na místo, co miluju.</i>

4
00:00:15,260 --> 00:00:17,660
<i>Vezmi mě pryč.</i>

5
00:00:17,730 --> 00:00:21,060
<i>Už nikdy se nechci cítit...</i>

6
00:00:21,130 --> 00:00:22,600
<i>...jako toho dne.</i>

7
00:00:22,660 --> 00:00:24,600
<i>Vezmi mě na místo, co mil-...</i>

8
00:00:27,260 --> 00:00:29,700
Kluci, prosím...

9
00:00:29,760 --> 00:00:30,960
Penny, no tak.

10
00:00:31,030 --> 00:00:33,700
Jen hledáme svůj zvuk.

11
00:00:33,760 --> 00:00:35,330
Už jste ho našli.

12
00:00:35,430 --> 00:00:38,760
Je to zvuk kočky přejížděné
sekačkou na trávu.

13
00:00:41,200 --> 00:00:42,130
Jsem opravdu velmi zaneprázdněný.

14
00:00:42,200 --> 00:00:43,500
Je nějaký způsob,
jak to odložit,...

15
00:00:43,560 --> 00:00:45,560
...než budu mít víc času
se na to připravit?

16
00:00:45,630 --> 00:00:46,800
Jistě.

17
00:00:46,860 --> 00:00:49,400
Ale... no... pochop moje
znepokojení.

18
00:00:49,460 --> 00:00:50,300
Co se děje?

19
00:00:50,360 --> 00:00:51,700
Netuším.

20
00:00:51,760 --> 00:00:53,900
Nemůžeme to prostě
odložit do jara?

21
00:00:53,960 --> 00:00:55,460
Nebo příštího léta...?

22
00:00:55,530 --> 00:00:57,530
Tohle by mělo být
snadné vydedukovat.

23
00:00:57,600 --> 00:00:59,730
Drží telefon u levého ucha.

24
00:00:59,800 --> 00:01:02,630
Uši nejsou s hemisférami propojené do kříže,
takže používá analytickou...

25
00:01:02,700 --> 00:01:04,700
...místo emocionální strany mozku,
což naznačuje,...

26
00:01:04,760 --> 00:01:06,360
...že nemá osobní vztah
s volajícím.

27
00:01:06,430 --> 00:01:08,630
Ne, neuvědomil jsem si,...

28
00:01:08,700 --> 00:01:11,360
...že už je to tak dávno.

29
00:01:11,430 --> 00:01:13,200
Jasně, takže hádám,
že není jiná volba...

30
00:01:13,260 --> 00:01:14,730
...než prostě pokračovat a udělat to.

31
00:01:14,800 --> 00:01:16,830
Odkazuje na aktivitu,
která už byla vykonána dříve.

32
00:01:16,900 --> 00:01:18,930
Je nepříjemná a musí
být opakována.

33
00:01:19,000 --> 00:01:20,230
To naznačuje nějaký druh...

34
00:01:20,300 --> 00:01:24,500
...invazivní lékařské prohlídky
jako například kolonoskopie.

35
00:01:24,560 --> 00:01:26,130
A nejsou ještě
nějaké jiné možnosti?

36
00:01:26,200 --> 00:01:27,500
Není tady moc místa.

37
00:01:27,560 --> 00:01:28,760
Bude to nepohodlné.

38
00:01:28,830 --> 00:01:29,930
Ano, ano.

39
00:01:30,000 --> 00:01:33,100
Rozhodně to vypadá
na kolonoskopii.

40
00:01:33,160 --> 00:01:35,160
Dobře, ahoj.

41
00:01:38,130 --> 00:01:40,960
Moje matka přijede na návštěvu.

42
00:01:42,760 --> 00:01:45,930
No vida,
měl jsi pravdu.

43
00:02:04,860 --> 00:02:07,400
Překlad: Strix, Luky79
www.big-bang-theory.cz

44
00:02:14,330 --> 00:02:16,800
Je mimo provoz.

45
00:02:16,860 --> 00:02:18,230
Ano, já umím číst.

46
00:02:18,300 --> 00:02:20,260
Jen přemýšlím nad
souvislostmi.

47
00:02:22,260 --> 00:02:26,300
Myslím, že to souvisí s tím,
že ten výtah nefunguje.

48
00:02:26,360 --> 00:02:29,300
Ještě jednou, já umím číst.

49
00:02:29,360 --> 00:02:32,630
Ale ta cedule a páska jsou
pokryty vrstvou prachu,...

50
00:02:32,700 --> 00:02:35,260
...z čehož vyplývá, že ten
výtah nefunguje...

51
00:02:35,330 --> 00:02:36,800
...již značně dlouho.

52
00:02:36,860 --> 00:02:39,630
Což odráží buď
pozoruhodnou pasivitu...

53
00:02:39,700 --> 00:02:40,830
...mezi, řekla bych...

54
00:02:40,900 --> 00:02:43,200
...24 až 36 obyvateli
této budovy,...

55
00:02:43,260 --> 00:02:44,800
...bráno podle počtu poštovních schránek...

56
00:02:44,860 --> 00:02:47,460
...a dané průměrné hustotě
městské populace,...

57
00:02:47,530 --> 00:02:50,860
...nebo sdílenou iluzi funkčnosti.

58
00:02:51,900 --> 00:02:54,700
Vy musíte být Leonardova matka.

59
00:02:55,860 --> 00:02:59,100
No, nevím, jestli musím
být, ale jsem.

60
00:02:59,160 --> 00:03:00,500
Já jsem Penny,
jsem jeho sousedka.

61
00:03:00,560 --> 00:03:02,200
Aha. Dr. Beverly Hofstadterová.

62
00:03:02,260 --> 00:03:03,900
Ou, ráda vás poznávám.

63
00:03:03,960 --> 00:03:05,630
Takže ty jsi podávačka rukou...

64
00:03:05,700 --> 00:03:08,060
Zajímavé.

65
00:03:09,130 --> 00:03:10,400
Pojďte se mnou.

66
00:03:10,460 --> 00:03:12,160
- Zavedu vás nahoru.
- No dobře.

67
00:03:12,230 --> 00:03:15,330
Chcete cestou konverzovat?

68
00:03:15,400 --> 00:03:16,660
Jo, jasně, řekla bych.

69
00:03:16,730 --> 00:03:18,160
Dobře, začněte vy.

70
00:03:18,230 --> 00:03:20,000
Dobře.

71
00:03:20,060 --> 00:03:21,330
Víte, vždycky mě zajímalo,...

72
00:03:21,400 --> 00:03:22,960
...jaký byl Leonard,
když byl malý?

73
00:03:23,030 --> 00:03:24,260
Ach, řekla bych, že myslíte mladý.

74
00:03:24,330 --> 00:03:26,630
Malý byl vždycky.

75
00:03:26,700 --> 00:03:27,630
No, dobře.

76
00:03:27,700 --> 00:03:29,060
Jaký byl, když byl mladý?

77
00:03:29,130 --> 00:03:31,060
Budete muset být specifičtější.

78
00:03:32,260 --> 00:03:34,260
No, dobře, tak v pěti, šesti...

79
00:03:39,160 --> 00:03:40,760
V pěti.

80
00:03:40,830 --> 00:03:43,030
No, v tomhle věku
byl zcela pohlcen...

81
00:03:43,100 --> 00:03:45,000
...tím, co by Freud nazval
falickým stádiem...

82
00:03:45,060 --> 00:03:46,800
...psychosexuálního vývoje.

83
00:03:46,860 --> 00:03:48,960
Je to samozřejmě staromódní teorie,
ale on opravdu strávil...

84
00:03:49,030 --> 00:03:52,000
...většinu času kolem probuzení
s pevným úchopem svého penisu.

85
00:03:54,000 --> 00:03:56,000
Jo, Leonard se zmínil, že
jste psychiatrička.

86
00:03:56,060 --> 00:03:57,360
No, je to jeden z mých titulů.

87
00:03:57,430 --> 00:03:59,400
Moje hlavní zaměření je neurověda.

88
00:04:00,460 --> 00:04:02,430
Já jsem herečka.

89
00:04:06,500 --> 00:04:08,760
Proč?

90
00:04:08,830 --> 00:04:11,330
Co tím myslíte "proč"?

91
00:04:11,400 --> 00:04:13,900
No, existují studie, které naznačují,
že mnoho z těch, kteří se věnují...

92
00:04:13,960 --> 00:04:17,760
...herectví, trpí vnějším určením identity.

93
00:04:20,800 --> 00:04:24,730
Jo... nechápu, co
to znamená.

94
00:04:24,800 --> 00:04:26,530
No, znamená to, že
si vážíte sama sebe...

95
00:04:26,600 --> 00:04:28,330
...podle toho, jak si vás váží druzí,...

96
00:04:28,400 --> 00:04:32,200
...což je často důsledkem
nenaplněných potřeb v dětství.

97
00:04:32,260 --> 00:04:35,760
No, já jsem měla
skvělé dětství.

98
00:04:35,830 --> 00:04:37,830
Povězte mi o něm.

99
00:04:40,000 --> 00:04:43,160
Vím, že táta chtěl kluka.

100
00:04:45,330 --> 00:04:47,400
Tak jsem... snažila jsem se
být dobrá ve sportu,...

101
00:04:47,460 --> 00:04:48,900
...ale nesnášela jsem, jak jsem
se u toho ušpinila!

102
00:04:50,900 --> 00:04:52,960
A potom, předpokládám, jste se
dostala do stádia adolescence.

103
00:04:54,330 --> 00:04:57,500
Říkal mi rváč, dokud jsem nedostala
svou první sportovní podprsenku.

104
00:04:57,560 --> 00:05:01,530
A pak si se mnou prostě
přestal házet.

105
00:05:01,600 --> 00:05:03,900
Už jsem nebyla rváč.

106
00:05:06,630 --> 00:05:08,000
Tvoje matka je tady!

107
00:05:13,600 --> 00:05:15,700
Jestli chceš mít s tou
dívkou pohlavní styk,...

108
00:05:15,760 --> 00:05:18,630
...zjisti, jakou kolínskou
používal její otec.

109
00:05:21,460 --> 00:05:24,330
Rád tě vidím, matko.

110
00:05:25,700 --> 00:05:27,530
Tady máš čaj, matko.

111
00:05:27,600 --> 00:05:28,860
- Oolong?
- Ano.

112
00:05:28,930 --> 00:05:30,300
- Sypaný, ne sáčkový?
- Ano.

113
00:05:30,360 --> 00:05:31,700
- Louhovaný tři minuty?
- Ano.

114
00:05:31,760 --> 00:05:33,130
- Dvouprocentní mléko?
- Ano.

115
00:05:33,200 --> 00:05:34,560
- Ohřáté zvlášť?
- Ano.

116
00:05:34,630 --> 00:05:35,860
- Jedna lžička cukru?
- Ano.

117
00:05:35,930 --> 00:05:36,860
- Surový cukr?
- Ano.

118
00:05:38,900 --> 00:05:40,800
Je studený.

119
00:05:44,330 --> 00:05:46,728
Tak začnu znova.

120
00:05:46,730 --> 00:05:49,900
Mám s ním stejný problém.

121
00:05:51,800 --> 00:05:54,530
Mám teorii, že nedostatek
jeho soustředění...

122
00:05:54,600 --> 00:05:57,830
...způsobuje příliš vyvinutá
potřeba sexu.

123
00:05:57,900 --> 00:06:00,000
No, netuším, kde by k ní přišel.

124
00:06:00,060 --> 00:06:03,100
Kromě oficiálního dovršení
našeho manželství...

125
00:06:03,160 --> 00:06:04,730
...jsme měli já a jeho otec
pohlavní styk...

126
00:06:04,800 --> 00:06:07,500
...pouze pro účely
reprodukce.

127
00:06:07,560 --> 00:06:11,300
To vypadá na velmi
efektivní systém.

128
00:06:11,360 --> 00:06:12,700
Ano, také si to myslíme.

129
00:06:12,760 --> 00:06:14,130
Oba jsme o tom psali.

130
00:06:14,200 --> 00:06:16,700
Já z pohledu neurovědy...

131
00:06:16,760 --> 00:06:18,830
...a on z pohledu antropologie.

132
00:06:18,900 --> 00:06:22,030
Samozřejmě mělo smysl
číst pouze můj výklad.

133
00:06:22,100 --> 00:06:23,530
Jistě.

134
00:06:23,600 --> 00:06:26,860
Moc rád bych si přečetl
o vašem sexuálním životě.

135
00:06:26,930 --> 00:06:29,530
No, je to všechno na internetu
nebo si to můžete objednat...

136
00:06:29,600 --> 00:06:31,630
...z Princeton University Press.

137
00:06:31,700 --> 00:06:34,700
Tady máš ten čaj, matko.

138
00:06:34,760 --> 00:06:36,400
Tak o čem si povídáte?

139
00:06:36,460 --> 00:06:40,030
O frekvenci, s jakou měli tvoji
rodičové pohlavní styk.

140
00:06:40,100 --> 00:06:42,960
Fajn.

141
00:06:43,030 --> 00:06:44,460
S trochou štěstí ti možná ukáže...

142
00:06:44,530 --> 00:06:45,930
...prezentaci v PowerPointu.

143
00:06:47,060 --> 00:06:48,730
Omlouvám se, mám ji ve
svém druhém notebooku.

144
00:06:48,800 --> 00:06:50,430
Á...

145
00:06:50,500 --> 00:06:53,060
Takže matko,...

146
00:06:53,130 --> 00:06:54,560
...co je nového?

147
00:06:54,630 --> 00:06:56,130
Budeš muset být specifičtější.

148
00:06:57,400 --> 00:06:58,430
Dobře.

149
00:06:58,500 --> 00:07:00,060
Tak... co je nového u tebe?

150
00:07:00,130 --> 00:07:01,600
No, mám v poslední...

151
00:07:01,660 --> 00:07:04,760
...době nějaké fascinující
syndromy menopauzy.

152
00:07:04,830 --> 00:07:07,300
A co něco méně osobního?

153
00:07:07,360 --> 00:07:09,430
Aha.

154
00:07:09,500 --> 00:07:10,600
Tvůj strýček Floyd zemřel.

155
00:07:10,660 --> 00:07:12,200
Můj bože,...

156
00:07:12,260 --> 00:07:13,230
...co se stalo?

157
00:07:13,300 --> 00:07:16,700
Jeho srdce přestalo tlouct.

158
00:07:16,760 --> 00:07:17,960
Musím se jít vymočit.

159
00:07:23,660 --> 00:07:26,860
Jaká výjimečná žena!

160
00:07:26,930 --> 00:07:30,930
Jo... myslel jsem si, že vy dva
byste si mohli rozumět.

161
00:07:31,000 --> 00:07:33,030
Závidím ti tvé dětství.

162
00:07:33,100 --> 00:07:35,460
Opravdu nerad ti to říkám,
ale jediné vřelé vzpomínky,...

163
00:07:35,530 --> 00:07:39,430
...které mám na své dětství,
jsou ty na strýčka Floyda.

164
00:07:39,500 --> 00:07:41,030
Zjevně si to špatně pamatuješ.

165
00:07:41,100 --> 00:07:42,130
Tvá matka je oslnivá,...

166
00:07:42,200 --> 00:07:43,230
...analytická, prozíravá...

167
00:07:43,300 --> 00:07:44,760
...a vsadím se, že tě
nikdy nepraštila...

168
00:07:44,830 --> 00:07:45,930
...Biblí, protože...

169
00:07:46,000 --> 00:07:48,100
...jsi nechtěl jíst růžičkovou
kapustu.

170
00:07:48,160 --> 00:07:51,360
Sheldone, ty si své matky
dostatečně nevážíš.

171
00:07:51,430 --> 00:07:53,230
Ona je vřelá, milující,...

172
00:07:53,300 --> 00:07:55,100
...nepřipevní ti k hlavě
elektrody,...

173
00:07:55,160 --> 00:07:59,000
...aby měřila tvou mozkovou aktivitu
během výuky používání nočníku.

174
00:07:59,060 --> 00:08:00,530
Měl jsi štěstí.

175
00:08:00,600 --> 00:08:02,360
Když já jsem byl dítě
a chtěl jsem EEG,...

176
00:08:02,430 --> 00:08:04,900
...musel jsem si připevnit
elektrody sám.

177
00:08:07,760 --> 00:08:09,630
Takže, doktorko Hofstadterová,...

178
00:08:09,700 --> 00:08:11,060
...Leonard málokdy mluví...

179
00:08:11,130 --> 00:08:13,960
...o své neuvěřitelně úspěšné
sestře a bratrovi.

180
00:08:14,030 --> 00:08:15,630
Prosím, tohle nech
být, Howarde.

181
00:08:15,700 --> 00:08:17,200
Pochopil jsem,...

182
00:08:17,260 --> 00:08:19,830
...že na rozdíl od Leonarda
jsou elita...

183
00:08:19,900 --> 00:08:22,600
...ve svých oborech.

184
00:08:22,660 --> 00:08:25,700
Kámo, jsi šmejd.

185
00:08:25,760 --> 00:08:27,360
No, Leonardův mladší bratr, Michael,...

186
00:08:27,430 --> 00:08:29,530
...přednáší právo na Harvardu...

187
00:08:29,600 --> 00:08:30,800
...a jeho sestra zrovna úspěšně...

188
00:08:30,860 --> 00:08:34,860
...vypěstovala lidskou slinivku
v dospívajícím gibonovi.

189
00:08:34,930 --> 00:08:38,300
Takže je blízko k léčení cukrovky?

190
00:08:38,360 --> 00:08:41,560
Proč byste jinak pěstoval slinivku
v náctiletém gibonovi?

191
00:08:41,630 --> 00:08:44,530
Wow, musíte být velmi pyšná.

192
00:08:44,600 --> 00:08:45,530
Proč?

193
00:08:45,600 --> 00:08:47,060
Nejsou to moje úspěchy.

194
00:08:48,130 --> 00:08:50,300
Musím se jít vymočit.

195
00:08:53,430 --> 00:08:55,630
Proč tohle děláš?

196
00:08:55,700 --> 00:08:56,800
Znáš pravidla.

197
00:08:56,860 --> 00:08:59,530
Přivedl jsi do práce mámu,
tak musíš trpět.

198
00:09:01,030 --> 00:09:02,300
Leonarde, vůbec jsem netušil,...

199
00:09:02,360 --> 00:09:04,800
...že tví sourozenci jsou o tolik
úspěšnější než ty.

200
00:09:06,360 --> 00:09:09,430
Jo, jsi něco jako Jar Jar Binks
rodiny Hofstadterů.

201
00:09:11,460 --> 00:09:12,860
Ou, já myslet...

202
00:09:12,930 --> 00:09:15,260
...ty vypadat moc moc smutná.

203
00:09:17,130 --> 00:09:19,260
Víš, místo toho posmívání
by si mí přátelé mohli uvědomit,...

204
00:09:19,330 --> 00:09:22,160
...že tohle je pro mě náročné
a snažit se mi s tím pomoct.

205
00:09:22,230 --> 00:09:24,700
Ne, myslím, že posmívat se ti
je zábavnější.

206
00:09:26,060 --> 00:09:28,730
Příště ty nepřivedla tvůj
máma do práce.

207
00:09:28,800 --> 00:09:30,760
Jasnačka?

208
00:09:30,830 --> 00:09:33,260
To bylo rychlé.

209
00:09:33,330 --> 00:09:34,930
Ou, prostřední kabinka
byla obsazená.

210
00:09:35,000 --> 00:09:36,460
Budu to muset zkusit později.

211
00:09:37,760 --> 00:09:38,800
To je zcela pochopitelné.

212
00:09:38,860 --> 00:09:40,830
Při vylučování moči, stejně
jako v obchodě s nemovitostmi,...

213
00:09:40,900 --> 00:09:43,630
...jde o umístění,
umístění, umístění.

214
00:09:43,700 --> 00:09:46,030
Tak kde jsme skončili?

215
00:09:46,100 --> 00:09:47,860
Howard žije se svou matkou
a Raj neumí mluvit s ženami,...

216
00:09:47,930 --> 00:09:49,200
...pokud není opilý.

217
00:09:49,260 --> 00:09:50,860
Pokračuj.

218
00:09:51,900 --> 00:09:53,330
To je fascinující.

219
00:09:53,400 --> 00:09:56,260
Selektivní němota je poměrně vzácná.

220
00:09:56,330 --> 00:09:58,760
Na druhou stranu dospělý
židovský muž...

221
00:09:58,830 --> 00:10:00,260
...žijící se svou matkou
je něco tak běžného,...

222
00:10:00,330 --> 00:10:03,360
...že to hraničí se
sociologickým klišé.

223
00:10:05,060 --> 00:10:07,160
Je to jen dočasné.
Platím nájem.

224
00:10:07,230 --> 00:10:09,800
Žije ve stejné místnosti,
kde míval kolébku.

225
00:10:09,860 --> 00:10:11,500
Víte, selektivní němota...

226
00:10:11,560 --> 00:10:13,960
...i neschopnost oddělit
se od své matky...

227
00:10:14,030 --> 00:10:16,260
...mohou pramenit z patologického
strachu z žen.

228
00:10:16,330 --> 00:10:17,830
To by mohlo vysvětlit,...

229
00:10:17,900 --> 00:10:20,530
...proč jste vy dva vytvořili
náhražkový homosexuální svazek...

230
00:10:20,600 --> 00:10:23,360
...pro uspokojení vaší
potřeby intimity.

231
00:10:30,630 --> 00:10:32,460
Co jste říkala?

232
00:10:33,660 --> 00:10:36,400
To jsem v podstatě řekl.

233
00:10:36,460 --> 00:10:37,860
Přivedl jsi do práce manžela.

234
00:10:37,930 --> 00:10:39,330
Pravidla znáš.

235
00:10:41,360 --> 00:10:45,030
Já myslet ty teď taky
smutná hodně hodně.

236
00:10:45,100 --> 00:10:47,060
Leonarde, je 1:00.

237
00:10:47,130 --> 00:10:49,300
Nechystal ses ukázat mi v 1:00
svou laboratoř?

238
00:10:49,360 --> 00:10:50,660
Není kam spěchat, matko.

239
00:10:50,730 --> 00:10:52,400
Řekni mi víc o jejich tajné lásce.

240
00:10:52,460 --> 00:10:54,200
Ale je 1:00.

241
00:10:54,260 --> 00:10:56,560
Chtěl jsi mi v 1:00
ukázat tvoji laboratoř.

242
00:10:56,630 --> 00:10:57,660
Její argumentace
je nenapadnutelná.

243
00:10:57,730 --> 00:10:59,700
Je 1:00.

244
00:11:01,630 --> 00:11:03,330
Dobře. Pojďme.

245
00:11:05,030 --> 00:11:07,100
Myslím, že ti moje práce
bude připadat vážně zajímavá.

246
00:11:07,160 --> 00:11:09,260
Pokouším se replikovat
stopy temné hmoty,

247
00:11:09,330 --> 00:11:12,030
které našli Italové v krystalu
jodidu sodného.

248
00:11:12,100 --> 00:11:13,860
Takže žádný původní výzkum?

249
00:11:13,930 --> 00:11:15,400
Ne.

250
00:11:15,460 --> 00:11:17,760
A proč se na to
tedy mám dívat?

251
00:11:17,830 --> 00:11:20,630
Mohla bych si prostě přečíst zprávu,
kterou napsali Italové.

252
00:11:22,230 --> 00:11:23,960
A jen tak mimochodem,...

253
00:11:24,030 --> 00:11:27,100
...my nemáme náhražkový
homosexuální vztah.

254
00:11:27,160 --> 00:11:28,830
Tak proč jsi to neřekl jí?

255
00:11:28,900 --> 00:11:30,500
Proč bych za to měl
být vždycky zodpovědný já?

256
00:11:30,560 --> 00:11:32,500
Nejsi za to vždycky
zodpovědný ty.

257
00:11:32,560 --> 00:11:34,360
Přísahám, že je to stejná
věc, jakou jsi udělal...

258
00:11:34,430 --> 00:11:36,600
...minulý týden v obchodu s komiksy.

259
00:11:39,830 --> 00:11:42,160
Nemůžu uvěřit, že to
zase vytahuješ.

260
00:11:43,500 --> 00:11:45,060
Já jsem to nevytáhnul. To ty.

261
00:11:45,130 --> 00:11:47,330
Můžeme si o tom
promluvit později?

262
00:11:47,400 --> 00:11:50,100
To říkáš vždycky,
ale nikdy to neuděláme!

263
00:11:56,001 --> 00:11:58,001
Vy jste byli v obchodě s komiksy beze mě?

264
00:12:04,130 --> 00:12:05,660
Ahoj.

265
00:12:05,730 --> 00:12:06,800
Máš alkohol?

266
00:12:06,860 --> 00:12:08,130
- Tvoje máma je pořád tady?
- Jo.

267
00:12:08,200 --> 00:12:09,800
Pojď dál.

268
00:12:11,360 --> 00:12:13,760
Počkej, počkej, nepřijde tě
sem hledat, že ne?

269
00:12:13,830 --> 00:12:16,930
Klid. Vzala Sheldona do nemocnice
na prohlídku mozku.

270
00:12:17,000 --> 00:12:18,930
Můj bože. Co se stalo?

271
00:12:19,000 --> 00:12:20,760
Nic. Máma se ráda kouká
na mozky...

272
00:12:20,830 --> 00:12:22,700
...a Sheldon si rád nechává
prohlížet mozek.

273
00:12:25,160 --> 00:12:27,200
Teda, pěkná dvojka.

274
00:12:27,260 --> 00:12:28,960
Je tady teprve
den a půl...

275
00:12:29,030 --> 00:12:30,800
...a já vážně uvažuju
o alkoholismu...

276
00:12:30,860 --> 00:12:33,260
...jako nové kariéře.

277
00:12:33,330 --> 00:12:35,060
Jo, já jsem s ní včera
mluvila pět minut...

278
00:12:35,130 --> 00:12:37,330
...a od té doby jsem
nevystřízlivěla.

279
00:12:37,400 --> 00:12:40,300
Nesmíš jí dovolit,
aby se ti dostala do hlavy.

280
00:12:40,360 --> 00:12:41,900
Mojí hlavy? A co tvoje hlava?

281
00:12:41,960 --> 00:12:43,060
Pro mě už je pozdě.

282
00:12:43,130 --> 00:12:46,500
Moje hlava je její letní sídlo.

283
00:12:47,530 --> 00:12:49,260
Víš, ona měla pravdu.

284
00:12:49,330 --> 00:12:52,330
Moje identita je naprosto
určená vnějškem.

285
00:12:52,400 --> 00:12:54,830
Jo, je tam.
Ahoj mami!

286
00:12:56,900 --> 00:12:59,260
Víš, co jsem dělala
celé ráno?

287
00:12:59,330 --> 00:13:01,030
Byla s dalšíma padesáti
blondýnama na konkurzu...

288
00:13:01,100 --> 00:13:03,630
...na nějakou stupidní
reklamu na antidepresiva.

289
00:13:03,700 --> 00:13:05,230
A proč?

290
00:13:05,300 --> 00:13:08,400
Abych konečně získala
uznání od táty?

291
00:13:08,460 --> 00:13:09,660
A vzali tě?

292
00:13:09,730 --> 00:13:13,230
Ne, řekli mi, že jsem příliš energická.

293
00:13:16,530 --> 00:13:18,900
Chceš si promluvit o tom, jaké to je,
nebýt milován rodičema?

294
00:13:18,960 --> 00:13:20,760
Víš, co jsem dělal jako
malý, když jsem chtěl...

295
00:13:20,830 --> 00:13:23,330
...zažít pocit
lidského doteku?

296
00:13:23,400 --> 00:13:25,860
Jo, chytil ses za penis
a už jsi ho nepustil.

297
00:13:30,730 --> 00:13:33,060
To říkala tvoje máma.

298
00:13:33,130 --> 00:13:34,330
Jasně že říkala.

299
00:13:34,400 --> 00:13:36,000
Ale to není to, co jsem
chtěl říct.

300
00:13:36,060 --> 00:13:37,700
Když mi bylo deset,...

301
00:13:37,760 --> 00:13:40,560
...tak jsem si postavil objímací stroj.

302
00:13:40,630 --> 00:13:42,730
Objímací stroj?

303
00:13:42,800 --> 00:13:44,300
Jo. Vzal jsem krejčovskou pannu,...

304
00:13:44,360 --> 00:13:46,100
Nacpal jsem do ní
elektrickou dečku,...

305
00:13:46,160 --> 00:13:49,060
...aby hřála a sestrojil jsem
dvě ruce na dálkové ovládání,...

306
00:13:49,130 --> 00:13:52,200
...aby mě mohla obejmout
a poplácat po zádech.

307
00:13:52,260 --> 00:13:54,230
Ou, to je tak smutné.

308
00:13:54,300 --> 00:13:56,330
- A víš, co je na tom nejsmutnější?
- Co?

309
00:13:56,400 --> 00:13:59,230
Táta si ji půjčoval.

310
00:14:02,330 --> 00:14:05,460
Data z vaší prohlídky budou velmi
užitečná pro můj výzkum.

311
00:14:05,530 --> 00:14:07,260
Máte pozoruhodný mozek.

312
00:14:07,330 --> 00:14:10,030
Já vím.

313
00:14:10,100 --> 00:14:11,960
Přesto jsem vždycky nesnášel,...

314
00:14:12,030 --> 00:14:15,400
...jak můj pravý frontální lalok
vypadá na snímcích.

315
00:14:15,460 --> 00:14:17,300
Obvyklá stížnost mužů.

316
00:14:17,360 --> 00:14:19,530
Nikdy pro ně nic není dost velké.

317
00:14:19,600 --> 00:14:21,300
Kromě toho, když mají nádor.

318
00:14:21,360 --> 00:14:23,400
Ten je podle nich vždycky nezměrný.

319
00:14:23,460 --> 00:14:27,560
Rád bych někdy viděl
snímek vašeho mozku.

320
00:14:27,630 --> 00:14:28,900
Pošlu vám na něj odkaz,...

321
00:14:28,960 --> 00:14:31,060
...ale jeho fyziologie
je poměrně nepůsobivá.

322
00:14:31,130 --> 00:14:33,060
Tomu nemůžu uvěřit.

323
00:14:33,130 --> 00:14:35,500
Vaše neochota přijmout
empirické důkazy...

324
00:14:35,560 --> 00:14:38,460
...poukazuje na pokus
o lichotku.

325
00:14:38,530 --> 00:14:41,130
Omlouvám se.

326
00:14:41,200 --> 00:14:42,960
Už bydlím s vašim synem
příliš dlouho.

327
00:14:43,030 --> 00:14:45,160
Získal jsem tak pár zlozvyků.

328
00:14:45,230 --> 00:14:46,960
Pochopitelné.

329
00:14:47,030 --> 00:14:50,400
- Mohu vám udělat šálek čaje?
- O tom pochybuji,...

330
00:14:50,460 --> 00:14:53,400
...ale jestli na to někdo má šanci,
budete to nejspíš vy.

331
00:14:56,160 --> 00:14:59,300
Cítím se s vámi velmi příjemně.

332
00:15:00,560 --> 00:15:02,760
Já se s vámi cítím také velmi příjemně.

333
00:15:02,830 --> 00:15:04,160
Je to překvapující,...

334
00:15:04,230 --> 00:15:07,100
...protože obyčejně
se necitím příjemně...

335
00:15:07,160 --> 00:15:09,500
...s nikým.

336
00:15:09,560 --> 00:15:11,430
Já také ne.

337
00:15:11,500 --> 00:15:14,630
Jaká je pravděpodobnost,
že dva lidé...

338
00:15:14,700 --> 00:15:17,330
...tak jedineční jako my,
budou spojeni...

339
00:15:17,400 --> 00:15:21,030
...někým tak obyčejným,
jako je váš syn?

340
00:15:22,060 --> 00:15:23,830
Je to řečnická otázka...

341
00:15:23,900 --> 00:15:26,960
...nebo to chcete spočítat?

342
00:15:27,030 --> 00:15:29,500
Chtěl bych to spočítat.

343
00:15:31,330 --> 00:15:34,060
Já také.

344
00:15:50,930 --> 00:15:52,430
- A teď tohle...
- Mhm.

345
00:15:52,500 --> 00:15:54,730
Slízneš sůl...

346
00:15:55,730 --> 00:15:57,100
...z mého krku,...

347
00:15:59,160 --> 00:16:00,460
...dáš si panáka,...

348
00:16:02,600 --> 00:16:05,400
...a pak... zakousneš limetku.

349
00:16:10,100 --> 00:16:13,830
Promiň, nevnímal jsem nic
od toho "slízneš".

350
00:16:13,900 --> 00:16:18,060
Krk, panák, limetka.

351
00:16:26,230 --> 00:16:27,760
Panák, limetka.

352
00:16:27,830 --> 00:16:29,360
Dobře.

353
00:16:33,600 --> 00:16:36,000
Ah!

354
00:16:36,060 --> 00:16:37,130
Kde je ta limetka?

355
00:16:41,530 --> 00:16:43,700
Dobře, podělíme se.

356
00:16:59,500 --> 00:17:03,300
Takže, co myslíte?

357
00:17:03,360 --> 00:17:06,100
Cítím velké pokušení.

358
00:17:06,160 --> 00:17:08,000
Jen si nejsem jistá,
zda je to vhodné...

359
00:17:08,060 --> 00:17:11,030
...se spolubydlícím mého syna.

360
00:17:11,100 --> 00:17:13,130
Normálně bych to
tak také cítil.

361
00:17:13,200 --> 00:17:16,030
Ale podle všeho, co jsem
o tomhle vypozoroval,...

362
00:17:16,100 --> 00:17:19,860
...si nemůžu pomoct nepředpokládat,
že nám to spolu opravdu půjde.

363
00:17:19,930 --> 00:17:22,430
Pravda. Pozoruji
to samé.

364
00:17:22,500 --> 00:17:24,560
Je to určitě něco,...

365
00:17:24,630 --> 00:17:27,500
...co bych nikdy nemohla
dělat s manželem.

366
00:17:27,560 --> 00:17:31,160
Byl jsem nerozhodný,
když jsem to zkoušel poprvé,...

367
00:17:31,230 --> 00:17:34,060
...ale objevil jsem
neočekávanou...

368
00:17:34,130 --> 00:17:37,630
...a značnou produkci
endorfinu.

369
00:17:39,160 --> 00:17:41,830
Je to naprosto uspokojující.

370
00:17:41,900 --> 00:17:43,530
Vím, co děláte.

371
00:17:43,600 --> 00:17:44,860
Působíte na...

372
00:17:44,930 --> 00:17:48,230
...neurovědce uvnitř mě.

373
00:17:48,300 --> 00:17:52,230
Vidíte přímo do mě, že?

374
00:17:52,300 --> 00:17:54,800
Jen když jste v
počítačovém tomografu.

375
00:18:03,900 --> 00:18:07,130
Tak ono se to vážně stane!

376
00:18:07,200 --> 00:18:09,460
Zlatíčko... šš, šš, šš...

377
00:18:09,530 --> 00:18:12,830
No jo... šš, šš... jsem šťastný,
chci o tom mluvit.

378
00:18:12,900 --> 00:18:14,560
Víš, co by o tom řekla
moje matka?

379
00:18:14,630 --> 00:18:16,830
Řekla by, že kvůli tomu, že jsi nebyla
milována svým otcem...

380
00:18:16,900 --> 00:18:18,330
...a já nebyl
milován matkou,...

381
00:18:18,400 --> 00:18:20,730
...je sex náš způsob
jak dohnat intimnost...

382
00:18:20,800 --> 00:18:22,000
...kterou jsme neměli jako děti.

383
00:18:22,060 --> 00:18:26,000
Proč to vytahuješ právě teď?

384
00:18:26,060 --> 00:18:27,630
Nevím.

385
00:18:27,700 --> 00:18:28,730
Předehra?

386
00:18:28,800 --> 00:18:31,330
Takže ty říkáš,...

387
00:18:31,400 --> 00:18:33,760
...že nemáš sex se mnou,...

388
00:18:33,830 --> 00:18:35,600
...ale se svojí matkou?

389
00:18:37,600 --> 00:18:39,900
Asi zůstanu u "ne".

390
00:18:39,960 --> 00:18:42,500
To je ta nejodpornější věc,
co jsem kdy slyšela.

391
00:18:42,560 --> 00:18:43,860
No tak, ty zase zkoušíš...

392
00:18:43,930 --> 00:18:47,460
...mít sex se svým tátou
a mě to nevadí.

393
00:18:48,600 --> 00:18:50,500
Vypadni!

394
00:18:55,300 --> 00:18:57,830
Když říkala "šš",
měl jsem zůstat u "šš".

395
00:19:01,800 --> 00:19:06,030
<i>Ou, celou noc, celou noc</i>

396
00:19:06,100 --> 00:19:07,630
<i>Ou, každou noc</i>

397
00:19:09,500 --> 00:19:11,200
<i>Drž se pevně
Drž se pevně</i>

398
00:19:11,260 --> 00:19:13,730
<i>Jo, drž se pevně
Drž se pevně</i>

399
00:19:13,800 --> 00:19:15,630
<i>Holka, drž se pevně.</i>

400
00:19:15,700 --> 00:19:19,200
<i>Cokoli chceš
Tohle potřebuješ</i>

401
00:19:24,100 --> 00:19:25,430
Dobře, matko.

402
00:19:25,500 --> 00:19:27,030
Tak dobře doleť.

403
00:19:27,100 --> 00:19:29,660
To vlastně nezáleží na mě, ne?

404
00:19:30,700 --> 00:19:33,030
Ou, ano.

405
00:19:43,400 --> 00:19:44,260
Dobré ráno.

406
00:19:44,330 --> 00:19:45,560
Dobré.

407
00:19:45,630 --> 00:19:47,800
Podívej, právě jsem za tebou chtěla
zajít a promluvit si.

408
00:19:47,860 --> 00:19:48,830
To nemusíš.

409
00:19:48,900 --> 00:19:50,530
Už nikdy.

410
00:19:50,600 --> 00:19:52,630
Chápu.

411
00:19:52,700 --> 00:19:53,660
Sbohem, matko.

412
00:19:53,730 --> 00:19:55,030
Sbohem, Leonarde.

413
00:19:55,100 --> 00:19:56,400
Takže, "rváčko", budeme pokračovat tam,...

414
00:19:56,460 --> 00:19:59,430
...kde jsme naposledy přestaly?

415
00:19:59,500 --> 00:20:02,230
Chci tím říct, moje máma
přece mohla jednoduše říct,...

416
00:20:02,300 --> 00:20:05,160
"Bobe, přenes se přes to,
je to holka, nech to být."

417
00:20:05,230 --> 00:20:07,360
Ale neřekla.

418
00:20:07,430 --> 00:20:09,800
- Ani slovíčko.
- Zajímavé.

419
00:20:09,860 --> 00:20:12,230
Nechtěla byste letět
do New Jersey a promluvit si...

420
00:20:12,300 --> 00:20:15,900
...o vztahu k rodičům
během prohlídky mozku?

421
00:20:15,960 --> 00:20:18,530
- A pomohlo by to?
- Mně by to pomohlo.

422
00:20:21,000 --> 00:20:24,000
www.big-bang-theory.cz

........