1 00:00:06,000 --> 00:00:09,230 <i>Už nikdy se nechci cítit...</i> 2 00:00:09,300 --> 00:00:11,330 <i>...jako toho dne.</i> 3 00:00:11,400 --> 00:00:15,200 <i>Vezmi mě na místo, co miluju.</i> 4 00:00:15,260 --> 00:00:17,660 <i>Vezmi mě pryč.</i> 5 00:00:17,730 --> 00:00:21,060 <i>Už nikdy se nechci cítit...</i> 6 00:00:21,130 --> 00:00:22,600 <i>...jako toho dne.</i> 7 00:00:22,660 --> 00:00:24,600 <i>Vezmi mě na místo, co mil-...</i> 8 00:00:27,260 --> 00:00:29,700 Kluci, prosím... 9 00:00:29,760 --> 00:00:30,960 Penny, no tak. 10 00:00:31,030 --> 00:00:33,700 Jen hledáme svůj zvuk. 11 00:00:33,760 --> 00:00:35,330 Už jste ho našli. 12 00:00:35,430 --> 00:00:38,760 Je to zvuk kočky přejížděné sekačkou na trávu. 13 00:00:41,200 --> 00:00:42,130 Jsem opravdu velmi zaneprázdněný. 14 00:00:42,200 --> 00:00:43,500 Je nějaký způsob, jak to odložit,... 15 00:00:43,560 --> 00:00:45,560 ...než budu mít víc času se na to připravit? 16 00:00:45,630 --> 00:00:46,800 Jistě. 17 00:00:46,860 --> 00:00:49,400 Ale... no... pochop moje znepokojení. 18 00:00:49,460 --> 00:00:50,300 Co se děje? 19 00:00:50,360 --> 00:00:51,700 Netuším. 20 00:00:51,760 --> 00:00:53,900 Nemůžeme to prostě odložit do jara? 21 00:00:53,960 --> 00:00:55,460 Nebo příštího léta...? 22 00:00:55,530 --> 00:00:57,530 Tohle by mělo být snadné vydedukovat. 23 00:00:57,600 --> 00:00:59,730 Drží telefon u levého ucha. 24 00:00:59,800 --> 00:01:02,630 Uši nejsou s hemisférami propojené do kříže, takže používá analytickou... 25 00:01:02,700 --> 00:01:04,700 ...místo emocionální strany mozku, což naznačuje,... 26 00:01:04,760 --> 00:01:06,360 ...že nemá osobní vztah s volajícím. 27 00:01:06,430 --> 00:01:08,630 Ne, neuvědomil jsem si,... 28 00:01:08,700 --> 00:01:11,360 ...že už je to tak dávno. 29 00:01:11,430 --> 00:01:13,200 Jasně, takže hádám, že není jiná volba... 30 00:01:13,260 --> 00:01:14,730 ...než prostě pokračovat a udělat to. 31 00:01:14,800 --> 00:01:16,830 Odkazuje na aktivitu, která už byla vykonána dříve. 32 00:01:16,900 --> 00:01:18,930 Je nepříjemná a musí být opakována. 33 00:01:19,000 --> 00:01:20,230 To naznačuje nějaký druh... 34 00:01:20,300 --> 00:01:24,500 ...invazivní lékařské prohlídky jako například kolonoskopie. 35 00:01:24,560 --> 00:01:26,130 A nejsou ještě nějaké jiné možnosti? 36 00:01:26,200 --> 00:01:27,500 Není tady moc místa. 37 00:01:27,560 --> 00:01:28,760 Bude to nepohodlné. 38 00:01:28,830 --> 00:01:29,930 Ano, ano. 39 00:01:30,000 --> 00:01:33,100 Rozhodně to vypadá na kolonoskopii. 40 00:01:33,160 --> 00:01:35,160 Dobře, ahoj. 41 00:01:38,130 --> 00:01:40,960 Moje matka přijede na návštěvu. 42 00:01:42,760 --> 00:01:45,930 No vida, měl jsi pravdu. 43 00:02:04,860 --> 00:02:07,400 Překlad: Strix, Luky79 www.big-bang-theory.cz 44 00:02:14,330 --> 00:02:16,800 Je mimo provoz. 45 00:02:16,860 --> 00:02:18,230 Ano, já umím číst. 46 00:02:18,300 --> 00:02:20,260 Jen přemýšlím nad souvislostmi. 47 00:02:22,260 --> 00:02:26,300 Myslím, že to souvisí s tím, že ten výtah nefunguje. 48 00:02:26,360 --> 00:02:29,300 Ještě jednou, já umím číst. 49 00:02:29,360 --> 00:02:32,630 Ale ta cedule a páska jsou pokryty vrstvou prachu,... 50 00:02:32,700 --> 00:02:35,260 ...z čehož vyplývá, že ten výtah nefunguje... 51 00:02:35,330 --> 00:02:36,800 ...již značně dlouho. 52 00:02:36,860 --> 00:02:39,630 Což odráží buď pozoruhodnou pasivitu... 53 00:02:39,700 --> 00:02:40,830 ...mezi, řekla bych... 54 00:02:40,900 --> 00:02:43,200 ...24 až 36 obyvateli této budovy,... 55 00:02:43,260 --> 00:02:44,800 ...bráno podle počtu poštovních schránek... 56 00:02:44,860 --> 00:02:47,460 ...a dané průměrné hustotě městské populace,... 57 00:02:47,530 --> 00:02:50,860 ...nebo sdílenou iluzi funkčnosti. 58 00:02:51,900 --> 00:02:54,700 Vy musíte být Leonardova matka. 59 00:02:55,860 --> 00:02:59,100 No, nevím, jestli musím být, ale jsem. 60 00:02:59,160 --> 00:03:00,500 Já jsem Penny, jsem jeho sousedka. 61 00:03:00,560 --> 00:03:02,200 Aha. Dr. Beverly Hofstadterová. 62 00:03:02,260 --> 00:03:03,900 Ou, ráda vás poznávám. 63 00:03:03,960 --> 00:03:05,630 Takže ty jsi podávačka rukou... 64 00:03:05,700 --> 00:03:08,060 Zajímavé. 65 00:03:09,130 --> 00:03:10,400 Pojďte se mnou. 66 00:03:10,460 --> 00:03:12,160 - Zavedu vás nahoru. - No dobře. 67 00:03:12,230 --> 00:03:15,330 Chcete cestou konverzovat? 68 00:03:15,400 --> 00:03:16,660 Jo, jasně, řekla bych. 69 00:03:16,730 --> 00:03:18,160 Dobře, začněte vy. 70 00:03:18,230 --> 00:03:20,000 Dobře. 71 00:03:20,060 --> 00:03:21,330 Víte, vždycky mě zajímalo,... 72 00:03:21,400 --> 00:03:22,960 ...jaký byl Leonard, když byl malý? 73 00:03:23,030 --> 00:03:24,260 Ach, řekla bych, že myslíte mladý. 74 00:03:24,330 --> 00:03:26,630 Malý byl vždycky. 75 00:03:26,700 --> 00:03:27,630 No, dobře. 76 00:03:27,700 --> 00:03:29,060 Jaký byl, když byl mladý? 77 00:03:29,130 --> 00:03:31,060 Budete muset být specifičtější. 78 00:03:32,260 --> 00:03:34,260 No, dobře, tak v pěti, šesti... 79 00:03:39,160 --> 00:03:40,760 V pěti. 80 00:03:40,830 --> 00:03:43,030 No, v tomhle věku byl zcela pohlcen... 81 00:03:43,100 --> 00:03:45,000 ...tím, co by Freud nazval falickým stádiem... 82 00:03:45,060 --> 00:03:46,800 ...psychosexuálního vývoje. 83 00:03:46,860 --> 00:03:48,960 Je to samozřejmě staromódní teorie, ale on opravdu strávil... 84 00:03:49,030 --> 00:03:52,000 ...většinu času kolem probuzení s pevným úchopem svého penisu. 85 00:03:54,000 --> 00:03:56,000 Jo, Leonard se zmínil, že jste psychiatrička. 86 00:03:56,060 --> 00:03:57,360 No, je to jeden z mých titulů. 87 00:03:57,430 --> 00:03:59,400 Moje hlavní zaměření je neurověda. 88 00:04:00,460 --> 00:04:02,430 Já jsem herečka. 89 00:04:06,500 --> 00:04:08,760 Proč? 90 00:04:08,830 --> 00:04:11,330 Co tím myslíte "proč"? 91 00:04:11,400 --> 00:04:13,900 No, existují studie, které naznačují, že mnoho z těch, kteří se věnují... 92 00:04:13,960 --> 00:04:17,760 ...herectví, trpí vnějším určením identity. 93 00:04:20,800 --> 00:04:24,730 Jo... nechápu, co to znamená. 94 00:04:24,800 --> 00:04:26,530 No, znamená to, že si vážíte sama sebe... 95 00:04:26,600 --> 00:04:28,330 ...podle toho, jak si vás váží druzí,... 96 00:04:28,400 --> 00:04:32,200 ...což je často důsledkem nenaplněných potřeb v dětství. 97 00:04:32,260 --> 00:04:35,760 No, já jsem měla skvělé dětství. 98 00:04:35,830 --> 00:04:37,830 Povězte mi o něm. 99 00:04:40,000 --> 00:04:43,160 Vím, že táta chtěl kluka. 100 00:04:45,330 --> 00:04:47,400 Tak jsem... snažila jsem se být dobrá ve sportu,... 101 00:04:47,460 --> 00:04:48,900 ...ale nesnášela jsem, jak jsem se u toho ušpinila! 102 00:04:50,900 --> 00:04:52,960 A potom, předpokládám, jste se dostala do stádia adolescence. 103 00:04:54,330 --> 00:04:57,500 Říkal mi rváč, dokud jsem nedostala svou první sportovní podprsenku. 104 00:04:57,560 --> 00:05:01,530 A pak si se mnou prostě přestal házet. 105 00:05:01,600 --> 00:05:03,900 Už jsem nebyla rváč. 106 00:05:06,630 --> 00:05:08,000 Tvoje matka je tady! 107 00:05:13,600 --> 00:05:15,700 Jestli chceš mít s tou dívkou pohlavní styk,... 108 00:05:15,760 --> 00:05:18,630 ...zjisti, jakou kolínskou používal její otec. 109 00:05:21,460 --> 00:05:24,330 Rád tě vidím, matko. 110 00:05:25,700 --> 00:05:27,530 Tady máš čaj, matko. 111 00:05:27,600 --> 00:05:28,860 - Oolong? - Ano. 112 00:05:28,930 --> 00:05:30,300 - Sypaný, ne sáčkový? - Ano. 113 00:05:30,360 --> 00:05:31,700 - Louhovaný tři minuty? - Ano. 114 00:05:31,760 --> 00:05:33,130 - Dvouprocentní mléko? - Ano. 115 00:05:33,200 --> 00:05:34,560 - Ohřáté zvlášť? - Ano. 116 00:05:34,630 --> 00:05:35,860 - Jedna lžička cukru? - Ano. 117 00:05:35,930 --> 00:05:36,860 - Surový cukr? - Ano. 118 00:05:38,900 --> 00:05:40,800 Je studený. 119 00:05:44,330 --> 00:05:46,728 Tak začnu znova. 120 00:05:46,730 --> 00:05:49,900 Mám s ním stejný problém. 121 00:05:51,800 --> 00:05:54,530 Mám teorii, že nedostatek jeho soustředění... 122 00:05:54,600 --> 00:05:57,830 ...způsobuje příliš vyvinutá potřeba sexu. 123 00:05:57,900 --> 00:06:00,000 No, netuším, kde by k ní přišel. 124 00:06:00,060 --> 00:06:03,100 Kromě oficiálního dovršení našeho manželství... 125 00:06:03,160 --> 00:06:04,730 ...jsme měli já a jeho otec pohlavní styk... 126 00:06:04,800 --> 00:06:07,500 ...pouze pro účely reprodukce. 127 00:06:07,560 --> 00:06:11,300 To vypadá na velmi efektivní systém. 128 00:06:11,360 --> 00:06:12,700 Ano, také si to myslíme. 129 00:06:12,760 --> 00:06:14,130 Oba jsme o tom psali. 130 00:06:14,200 --> 00:06:16,700 Já z pohledu neurovědy... 131 00:06:16,760 --> 00:06:18,830 ...a on z pohledu antropologie. 132 00:06:18,900 --> 00:06:22,030 Samozřejmě mělo smysl číst pouze můj výklad. 133 00:06:22,100 --> 00:06:23,530 Jistě. 134 00:06:23,600 --> 00:06:26,860 Moc rád bych si přečetl o vašem sexuálním životě. 135 00:06:26,930 --> 00:06:29,530 No, je to všechno na internetu nebo si to můžete objednat... 136 00:06:29,600 --> 00:06:31,630 ...z Princeton University Press. 137 00:06:31,700 --> 00:06:34,700 Tady máš ten čaj, matko. 138 00:06:34,760 --> 00:06:36,400 Tak o čem si povídáte? 139 00:06:36,460 --> 00:06:40,030 O frekvenci, s jakou měli tvoji rodičové pohlavní styk. 140 00:06:40,100 --> 00:06:42,960 Fajn. 141 00:06:43,030 --> 00:06:44,460 S trochou štěstí ti možná ukáže... 142 00:06:44,530 --> 00:06:45,930 ...prezentaci v PowerPointu. 143 00:06:47,060 --> 00:06:48,730 Omlouvám se, mám ji ve svém druhém notebooku. 144 00:06:48,800 --> 00:06:50,430 Á... 145 00:06:50,500 --> 00:06:53,060 Takže matko,... 146 00:06:53,130 --> 00:06:54,560 ...co je nového? 147 00:06:54,630 --> 00:06:56,130 Budeš muset být specifičtější. 148 00:06:57,400 --> 00:06:58,430 Dobře. 149 00:06:58,500 --> 00:07:00,060 Tak... co je nového u tebe? 150 00:07:00,130 --> 00:07:01,600 No, mám v poslední... 151 00:07:01,660 --> 00:07:04,760 ...době nějaké fascinující syndromy menopauzy. 152 00:07:04,830 --> 00:07:07,300 A co něco méně osobního? 153 00:07:07,360 --> 00:07:09,430 Aha. 154 00:07:09,500 --> 00:07:10,600 Tvůj strýček Floyd zemřel. 155 00:07:10,660 --> 00:07:12,200 Můj bože,... 156 00:07:12,260 --> 00:07:13,230 ...co se stalo? 157 00:07:13,300 --> 00:07:16,700 Jeho srdce přestalo tlouct. 158 00:07:16,760 --> 00:07:17,960 Musím se jít vymočit. 159 00:07:23,660 --> 00:07:26,860 Jaká výjimečná žena! 160 00:07:26,930 --> 00:07:30,930 Jo... myslel jsem si, že vy dva byste si mohli rozumět. 161 00:07:31,000 --> 00:07:33,030 Závidím ti tvé dětství. 162 00:07:33,100 --> 00:07:35,460 Opravdu nerad ti to říkám, ale jediné vřelé vzpomínky,... 163 00:07:35,530 --> 00:07:39,430 ...které mám na své dětství, jsou ty na strýčka Floyda. 164 00:07:39,500 --> 00:07:41,030 Zjevně si to špatně pamatuješ. 165 00:07:41,100 --> 00:07:42,130 Tvá matka je oslnivá,... 166 00:07:42,200 --> 00:07:43,230 ...analytická, prozíravá... 167 00:07:43,300 --> 00:07:44,760 ...a vsadím se, že tě nikdy nepraštila... 168 00:07:44,830 --> 00:07:45,930 ...Biblí, protože... 169 00:07:46,000 --> 00:07:48,100 ...jsi nechtěl jíst růžičkovou kapustu. 170 00:07:48,160 --> 00:07:51,360 Sheldone, ty si své matky dostatečně nevážíš. 171 00:07:51,430 --> 00:07:53,230 Ona je vřelá, milující,... 172 00:07:53,300 --> 00:07:55,100 ...nepřipevní ti k hlavě elektrody,... 173 00:07:55,160 --> 00:07:59,000 ...aby měřila tvou mozkovou aktivitu během výuky používání nočníku. 174 00:07:59,060 --> 00:08:00,530 Měl jsi štěstí. 175 00:08:00,600 --> 00:08:02,360 Když já jsem byl dítě a chtěl jsem EEG,... 176 00:08:02,430 --> 00:08:04,900 ...musel jsem si připevnit elektrody sám. 177 00:08:07,760 --> 00:08:09,630 Takže, doktorko Hofstadterová,... 178 00:08:09,700 --> 00:08:11,060 ...Leonard málokdy mluví... 179 00:08:11,130 --> 00:08:13,960 ...o své neuvěřitelně úspěšné sestře a bratrovi. 180 00:08:14,030 --> 00:08:15,630 Prosím, tohle nech být, Howarde. 181 00:08:15,700 --> 00:08:17,200 Pochopil jsem,... 182 00:08:17,260 --> 00:08:19,830 ...že na rozdíl od Leonarda jsou elita... 183 00:08:19,900 --> 00:08:22,600 ...ve svých oborech. 184 00:08:22,660 --> 00:08:25,700 Kámo, jsi šmejd. 185 00:08:25,760 --> 00:08:27,360 No, Leonardův mladší bratr, Michael,... 186 00:08:27,430 --> 00:08:29,530 ...přednáší právo na Harvardu... 187 00:08:29,600 --> 00:08:30,800 ...a jeho sestra zrovna úspěšně... 188 00:08:30,860 --> 00:08:34,860 ...vypěstovala lidskou slinivku v dospívajícím gibonovi. 189 00:08:34,930 --> 00:08:38,300 Takže je blízko k léčení cukrovky? 190 00:08:38,360 --> 00:08:41,560 Proč byste jinak pěstoval slinivku v náctiletém gibonovi? 191 00:08:41,630 --> 00:08:44,530 Wow, musíte být velmi pyšná. 192 00:08:44,600 --> 00:08:45,530 Proč? 193 00:08:45,600 --> 00:08:47,060 Nejsou to moje úspěchy. 194 00:08:48,130 --> 00:08:50,300 Musím se jít vymočit. 195 00:08:53,430 --> 00:08:55,630 Proč tohle děláš? 196 00:08:55,700 --> 00:08:56,800 Znáš pravidla. 197 00:08:56,860 --> 00:08:59,530 Přivedl jsi do práce mámu, tak musíš trpět. 198 00:09:01,030 --> 00:09:02,300 Leonarde, vůbec jsem netušil,... 199 00:09:02,360 --> 00:09:04,800 ...že tví sourozenci jsou o tolik úspěšnější než ty. 200 00:09:06,360 --> 00:09:09,430 Jo, jsi něco jako Jar Jar Binks rodiny Hofstadterů. 201 00:09:11,460 --> 00:09:12,860 Ou, já myslet... 202 00:09:12,930 --> 00:09:15,260 ...ty vypadat moc moc smutná. 203 00:09:17,130 --> 00:09:19,260 Víš, místo toho posmívání by si mí přátelé mohli uvědomit,... 204 00:09:19,330 --> 00:09:22,160 ...že tohle je pro mě náročné a snažit se mi s tím pomoct. 205 00:09:22,230 --> 00:09:24,700 Ne, myslím, že posmívat se ti je zábavnější. 206 00:09:26,060 --> 00:09:28,730 Příště ty nepřivedla tvůj máma do práce. 207 00:09:28,800 --> 00:09:30,760 Jasnačka? 208 00:09:30,830 --> 00:09:33,260 To bylo rychlé. 209 00:09:33,330 --> 00:09:34,930 Ou, prostřední kabinka byla obsazená. 210 00:09:35,000 --> 00:09:36,460 Budu to muset zkusit později. 211 00:09:37,760 --> 00:09:38,800 To je zcela pochopitelné. 212 00:09:38,860 --> 00:09:40,830 Při vylučování moči, stejně jako v obchodě s nemovitostmi,... 213 00:09:40,900 --> 00:09:43,630 ...jde o umístění, umístění, umístění. 214 00:09:43,700 --> 00:09:46,030 Tak kde jsme skončili? 215 00:09:46,100 --> 00:09:47,860 Howard žije se svou matkou a Raj neumí mluvit s ženami,... 216 00:09:47,930 --> 00:09:49,200 ...pokud není opilý. 217 00:09:49,260 --> 00:09:50,860 Pokračuj. 218 00:09:51,900 --> 00:09:53,330 To je fascinující. 219 00:09:53,400 --> 00:09:56,260 Selektivní němota je poměrně vzácná. 220 00:09:56,330 --> 00:09:58,760 Na druhou stranu dospělý židovský muž... 221 00:09:58,830 --> 00:10:00,260 ...žijící se svou matkou je něco tak běžného,... 222 00:10:00,330 --> 00:10:03,360 ...že to hraničí se sociologickým klišé. 223 00:10:05,060 --> 00:10:07,160 Je to jen dočasné. Platím nájem. 224 00:10:07,230 --> 00:10:09,800 Žije ve stejné místnosti, kde míval kolébku. 225 00:10:09,860 --> 00:10:11,500 Víte, selektivní němota... 226 00:10:11,560 --> 00:10:13,960 ...i neschopnost oddělit se od své matky... 227 00:10:14,030 --> 00:10:16,260 ...mohou pramenit z patologického strachu z žen. 228 00:10:16,330 --> 00:10:17,830 To by mohlo vysvětlit,... 229 00:10:17,900 --> 00:10:20,530 ...proč jste vy dva vytvořili náhražkový homosexuální svazek... 230 00:10:20,600 --> 00:10:23,360 ...pro uspokojení vaší potřeby intimity. 231 00:10:30,630 --> 00:10:32,460 Co jste říkala? 232 00:10:33,660 --> 00:10:36,400 To jsem v podstatě řekl. 233 00:10:36,460 --> 00:10:37,860 Přivedl jsi do práce manžela. 234 00:10:37,930 --> 00:10:39,330 Pravidla znáš. 235 00:10:41,360 --> 00:10:45,030 Já myslet ty teď taky smutná hodně hodně. 236 00:10:45,100 --> 00:10:47,060 Leonarde, je 1:00. 237 00:10:47,130 --> 00:10:49,300 Nechystal ses ukázat mi v 1:00 svou laboratoř? 238 00:10:49,360 --> 00:10:50,660 Není kam spěchat, matko. 239 00:10:50,730 --> 00:10:52,400 Řekni mi víc o jejich tajné lásce. 240 00:10:52,460 --> 00:10:54,200 Ale je 1:00. 241 00:10:54,260 --> 00:10:56,560 Chtěl jsi mi v 1:00 ukázat tvoji laboratoř. 242 00:10:56,630 --> 00:10:57,660 Její argumentace je nenapadnutelná. 243 00:10:57,730 --> 00:10:59,700 Je 1:00. 244 00:11:01,630 --> 00:11:03,330 Dobře. Pojďme. 245 00:11:05,030 --> 00:11:07,100 Myslím, že ti moje práce bude připadat vážně zajímavá. 246 00:11:07,160 --> 00:11:09,260 Pokouším se replikovat stopy temné hmoty, 247 00:11:09,330 --> 00:11:12,030 které našli Italové v krystalu jodidu sodného. 248 00:11:12,100 --> 00:11:13,860 Takže žádný původní výzkum? 249 00:11:13,930 --> 00:11:15,400 Ne. 250 00:11:15,460 --> 00:11:17,760 A proč se na to tedy mám dívat? 251 00:11:17,830 --> 00:11:20,630 Mohla bych si prostě přečíst zprávu, kterou napsali Italové. 252 00:11:22,230 --> 00:11:23,960 A jen tak mimochodem,... 253 00:11:24,030 --> 00:11:27,100 ...my nemáme náhražkový homosexuální vztah. 254 00:11:27,160 --> 00:11:28,830 Tak proč jsi to neřekl jí? 255 00:11:28,900 --> 00:11:30,500 Proč bych za to měl být vždycky zodpovědný já? 256 00:11:30,560 --> 00:11:32,500 Nejsi za to vždycky zodpovědný ty. 257 00:11:32,560 --> 00:11:34,360 Přísahám, že je to stejná věc, jakou jsi udělal... 258 00:11:34,430 --> 00:11:36,600 ...minulý týden v obchodu s komiksy. 259 00:11:39,830 --> 00:11:42,160 Nemůžu uvěřit, že to zase vytahuješ. 260 00:11:43,500 --> 00:11:45,060 Já jsem to nevytáhnul. To ty. 261 00:11:45,130 --> 00:11:47,330 Můžeme si o tom promluvit později? 262 00:11:47,400 --> 00:11:50,100 To říkáš vždycky, ale nikdy to neuděláme! 263 00:11:56,001 --> 00:11:58,001 Vy jste byli v obchodě s komiksy beze mě? 264 00:12:04,130 --> 00:12:05,660 Ahoj. 265 00:12:05,730 --> 00:12:06,800 Máš alkohol? 266 00:12:06,860 --> 00:12:08,130 - Tvoje máma je pořád tady? - Jo. 267 00:12:08,200 --> 00:12:09,800 Pojď dál. 268 00:12:11,360 --> 00:12:13,760 Počkej, počkej, nepřijde tě sem hledat, že ne? 269 00:12:13,830 --> 00:12:16,930 Klid. Vzala Sheldona do nemocnice na prohlídku mozku. 270 00:12:17,000 --> 00:12:18,930 Můj bože. Co se stalo? 271 00:12:19,000 --> 00:12:20,760 Nic. Máma se ráda kouká na mozky... 272 00:12:20,830 --> 00:12:22,700 ...a Sheldon si rád nechává prohlížet mozek. 273 00:12:25,160 --> 00:12:27,200 Teda, pěkná dvojka. 274 00:12:27,260 --> 00:12:28,960 Je tady teprve den a půl... 275 00:12:29,030 --> 00:12:30,800 ...a já vážně uvažuju o alkoholismu... 276 00:12:30,860 --> 00:12:33,260 ...jako nové kariéře. 277 00:12:33,330 --> 00:12:35,060 Jo, já jsem s ní včera mluvila pět minut... 278 00:12:35,130 --> 00:12:37,330 ...a od té doby jsem nevystřízlivěla. 279 00:12:37,400 --> 00:12:40,300 Nesmíš jí dovolit, aby se ti dostala do hlavy. 280 00:12:40,360 --> 00:12:41,900 Mojí hlavy? A co tvoje hlava? 281 00:12:41,960 --> 00:12:43,060 Pro mě už je pozdě. 282 00:12:43,130 --> 00:12:46,500 Moje hlava je její letní sídlo. 283 00:12:47,530 --> 00:12:49,260 Víš, ona měla pravdu. 284 00:12:49,330 --> 00:12:52,330 Moje identita je naprosto určená vnějškem. 285 00:12:52,400 --> 00:12:54,830 Jo, je tam. Ahoj mami! 286 00:12:56,900 --> 00:12:59,260 Víš, co jsem dělala celé ráno? 287 00:12:59,330 --> 00:13:01,030 Byla s dalšíma padesáti blondýnama na konkurzu... 288 00:13:01,100 --> 00:13:03,630 ...na nějakou stupidní reklamu na antidepresiva. 289 00:13:03,700 --> 00:13:05,230 A proč? 290 00:13:05,300 --> 00:13:08,400 Abych konečně získala uznání od táty? 291 00:13:08,460 --> 00:13:09,660 A vzali tě? 292 00:13:09,730 --> 00:13:13,230 Ne, řekli mi, že jsem příliš energická. 293 00:13:16,530 --> 00:13:18,900 Chceš si promluvit o tom, jaké to je, nebýt milován rodičema? 294 00:13:18,960 --> 00:13:20,760 Víš, co jsem dělal jako malý, když jsem chtěl... 295 00:13:20,830 --> 00:13:23,330 ...zažít pocit lidského doteku? 296 00:13:23,400 --> 00:13:25,860 Jo, chytil ses za penis a už jsi ho nepustil. 297 00:13:30,730 --> 00:13:33,060 To říkala tvoje máma. 298 00:13:33,130 --> 00:13:34,330 Jasně že říkala. 299 00:13:34,400 --> 00:13:36,000 Ale to není to, co jsem chtěl říct. 300 00:13:36,060 --> 00:13:37,700 Když mi bylo deset,... 301 00:13:37,760 --> 00:13:40,560 ...tak jsem si postavil objímací stroj. 302 00:13:40,630 --> 00:13:42,730 Objímací stroj? 303 00:13:42,800 --> 00:13:44,300 Jo. Vzal jsem krejčovskou pannu,... 304 00:13:44,360 --> 00:13:46,100 Nacpal jsem do ní elektrickou dečku,... 305 00:13:46,160 --> 00:13:49,060 ...aby hřála a sestrojil jsem dvě ruce na dálkové ovládání,... 306 00:13:49,130 --> 00:13:52,200 ...aby mě mohla obejmout a poplácat po zádech. 307 00:13:52,260 --> 00:13:54,230 Ou, to je tak smutné. 308 00:13:54,300 --> 00:13:56,330 - A víš, co je na tom nejsmutnější? - Co? 309 00:13:56,400 --> 00:13:59,230 Táta si ji půjčoval. 310 00:14:02,330 --> 00:14:05,460 Data z vaší prohlídky budou velmi užitečná pro můj výzkum. 311 00:14:05,530 --> 00:14:07,260 Máte pozoruhodný mozek. 312 00:14:07,330 --> 00:14:10,030 Já vím. 313 00:14:10,100 --> 00:14:11,960 Přesto jsem vždycky nesnášel,... 314 00:14:12,030 --> 00:14:15,400 ...jak můj pravý frontální lalok vypadá na snímcích. 315 00:14:15,460 --> 00:14:17,300 Obvyklá stížnost mužů. 316 00:14:17,360 --> 00:14:19,530 Nikdy pro ně nic není dost velké. 317 00:14:19,600 --> 00:14:21,300 Kromě toho, když mají nádor. 318 00:14:21,360 --> 00:14:23,400 Ten je podle nich vždycky nezměrný. 319 00:14:23,460 --> 00:14:27,560 Rád bych někdy viděl snímek vašeho mozku. 320 00:14:27,630 --> 00:14:28,900 Pošlu vám na něj odkaz,... 321 00:14:28,960 --> 00:14:31,060 ...ale jeho fyziologie je poměrně nepůsobivá. 322 00:14:31,130 --> 00:14:33,060 Tomu nemůžu uvěřit. 323 00:14:33,130 --> 00:14:35,500 Vaše neochota přijmout empirické důkazy... 324 00:14:35,560 --> 00:14:38,460 ...poukazuje na pokus o lichotku. 325 00:14:38,530 --> 00:14:41,130 Omlouvám se. 326 00:14:41,200 --> 00:14:42,960 Už bydlím s vašim synem příliš dlouho. 327 00:14:43,030 --> 00:14:45,160 Získal jsem tak pár zlozvyků. 328 00:14:45,230 --> 00:14:46,960 Pochopitelné. 329 00:14:47,030 --> 00:14:50,400 - Mohu vám udělat šálek čaje? - O tom pochybuji,... 330 00:14:50,460 --> 00:14:53,400 ...ale jestli na to někdo má šanci, budete to nejspíš vy. 331 00:14:56,160 --> 00:14:59,300 Cítím se s vámi velmi příjemně. 332 00:15:00,560 --> 00:15:02,760 Já se s vámi cítím také velmi příjemně. 333 00:15:02,830 --> 00:15:04,160 Je to překvapující,... 334 00:15:04,230 --> 00:15:07,100 ...protože obyčejně se necitím příjemně... 335 00:15:07,160 --> 00:15:09,500 ...s nikým. 336 00:15:09,560 --> 00:15:11,430 Já také ne. 337 00:15:11,500 --> 00:15:14,630 Jaká je pravděpodobnost, že dva lidé... 338 00:15:14,700 --> 00:15:17,330 ...tak jedineční jako my, budou spojeni... 339 00:15:17,400 --> 00:15:21,030 ...někým tak obyčejným, jako je váš syn? 340 00:15:22,060 --> 00:15:23,830 Je to řečnická otázka... 341 00:15:23,900 --> 00:15:26,960 ...nebo to chcete spočítat? 342 00:15:27,030 --> 00:15:29,500 Chtěl bych to spočítat. 343 00:15:31,330 --> 00:15:34,060 Já také. 344 00:15:50,930 --> 00:15:52,430 - A teď tohle... - Mhm. 345 00:15:52,500 --> 00:15:54,730 Slízneš sůl... 346 00:15:55,730 --> 00:15:57,100 ...z mého krku,... 347 00:15:59,160 --> 00:16:00,460 ...dáš si panáka,... 348 00:16:02,600 --> 00:16:05,400 ...a pak... zakousneš limetku. 349 00:16:10,100 --> 00:16:13,830 Promiň, nevnímal jsem nic od toho "slízneš". 350 00:16:13,900 --> 00:16:18,060 Krk, panák, limetka. 351 00:16:26,230 --> 00:16:27,760 Panák, limetka. 352 00:16:27,830 --> 00:16:29,360 Dobře. 353 00:16:33,600 --> 00:16:36,000 Ah! 354 00:16:36,060 --> 00:16:37,130 Kde je ta limetka? 355 00:16:41,530 --> 00:16:43,700 Dobře, podělíme se. 356 00:16:59,500 --> 00:17:03,300 Takže, co myslíte? 357 00:17:03,360 --> 00:17:06,100 Cítím velké pokušení. 358 00:17:06,160 --> 00:17:08,000 Jen si nejsem jistá, zda je to vhodné... 359 00:17:08,060 --> 00:17:11,030 ...se spolubydlícím mého syna. 360 00:17:11,100 --> 00:17:13,130 Normálně bych to tak také cítil. 361 00:17:13,200 --> 00:17:16,030 Ale podle všeho, co jsem o tomhle vypozoroval,... 362 00:17:16,100 --> 00:17:19,860 ...si nemůžu pomoct nepředpokládat, že nám to spolu opravdu půjde. 363 00:17:19,930 --> 00:17:22,430 Pravda. Pozoruji to samé. 364 00:17:22,500 --> 00:17:24,560 Je to určitě něco,... 365 00:17:24,630 --> 00:17:27,500 ...co bych nikdy nemohla dělat s manželem. 366 00:17:27,560 --> 00:17:31,160 Byl jsem nerozhodný, když jsem to zkoušel poprvé,... 367 00:17:31,230 --> 00:17:34,060 ...ale objevil jsem neočekávanou... 368 00:17:34,130 --> 00:17:37,630 ...a značnou produkci endorfinu. 369 00:17:39,160 --> 00:17:41,830 Je to naprosto uspokojující. 370 00:17:41,900 --> 00:17:43,530 Vím, co děláte. 371 00:17:43,600 --> 00:17:44,860 Působíte na... 372 00:17:44,930 --> 00:17:48,230 ...neurovědce uvnitř mě. 373 00:17:48,300 --> 00:17:52,230 Vidíte přímo do mě, že? 374 00:17:52,300 --> 00:17:54,800 Jen když jste v počítačovém tomografu. 375 00:18:03,900 --> 00:18:07,130 Tak ono se to vážně stane! 376 00:18:07,200 --> 00:18:09,460 Zlatíčko... šš, šš, šš... 377 00:18:09,530 --> 00:18:12,830 No jo... šš, šš... jsem šťastný, chci o tom mluvit. 378 00:18:12,900 --> 00:18:14,560 Víš, co by o tom řekla moje matka? 379 00:18:14,630 --> 00:18:16,830 Řekla by, že kvůli tomu, že jsi nebyla milována svým otcem... 380 00:18:16,900 --> 00:18:18,330 ...a já nebyl milován matkou,... 381 00:18:18,400 --> 00:18:20,730 ...je sex náš způsob jak dohnat intimnost... 382 00:18:20,800 --> 00:18:22,000 ...kterou jsme neměli jako děti. 383 00:18:22,060 --> 00:18:26,000 Proč to vytahuješ právě teď? 384 00:18:26,060 --> 00:18:27,630 Nevím. 385 00:18:27,700 --> 00:18:28,730 Předehra? 386 00:18:28,800 --> 00:18:31,330 Takže ty říkáš,... 387 00:18:31,400 --> 00:18:33,760 ...že nemáš sex se mnou,... 388 00:18:33,830 --> 00:18:35,600 ...ale se svojí matkou? 389 00:18:37,600 --> 00:18:39,900 Asi zůstanu u "ne". 390 00:18:39,960 --> 00:18:42,500 To je ta nejodpornější věc, co jsem kdy slyšela. 391 00:18:42,560 --> 00:18:43,860 No tak, ty zase zkoušíš... 392 00:18:43,930 --> 00:18:47,460 ...mít sex se svým tátou a mě to nevadí. 393 00:18:48,600 --> 00:18:50,500 Vypadni! 394 00:18:55,300 --> 00:18:57,830 Když říkala "šš", měl jsem zůstat u "šš". 395 00:19:01,800 --> 00:19:06,030 <i>Ou, celou noc, celou noc</i> 396 00:19:06,100 --> 00:19:07,630 <i>Ou, každou noc</i> 397 00:19:09,500 --> 00:19:11,200 <i>Drž se pevně Drž se pevně</i> 398 00:19:11,260 --> 00:19:13,730 <i>Jo, drž se pevně Drž se pevně</i> 399 00:19:13,800 --> 00:19:15,630 <i>Holka, drž se pevně.</i> 400 00:19:15,700 --> 00:19:19,200 <i>Cokoli chceš Tohle potřebuješ</i> 401 00:19:24,100 --> 00:19:25,430 Dobře, matko. 402 00:19:25,500 --> 00:19:27,030 Tak dobře doleť. 403 00:19:27,100 --> 00:19:29,660 To vlastně nezáleží na mě, ne? 404 00:19:30,700 --> 00:19:33,030 Ou, ano. 405 00:19:43,400 --> 00:19:44,260 Dobré ráno. 406 00:19:44,330 --> 00:19:45,560 Dobré. 407 00:19:45,630 --> 00:19:47,800 Podívej, právě jsem za tebou chtěla zajít a promluvit si. 408 00:19:47,860 --> 00:19:48,830 To nemusíš. 409 00:19:48,900 --> 00:19:50,530 Už nikdy. 410 00:19:50,600 --> 00:19:52,630 Chápu. 411 00:19:52,700 --> 00:19:53,660 Sbohem, matko. 412 00:19:53,730 --> 00:19:55,030 Sbohem, Leonarde. 413 00:19:55,100 --> 00:19:56,400 Takže, "rváčko", budeme pokračovat tam,... 414 00:19:56,460 --> 00:19:59,430 ...kde jsme naposledy přestaly? 415 00:19:59,500 --> 00:20:02,230 Chci tím říct, moje máma přece mohla jednoduše říct,... 416 00:20:02,300 --> 00:20:05,160 "Bobe, přenes se přes to, je to holka, nech to být." 417 00:20:05,230 --> 00:20:07,360 Ale neřekla. 418 00:20:07,430 --> 00:20:09,800 - Ani slovíčko. - Zajímavé. 419 00:20:09,860 --> 00:20:12,230 Nechtěla byste letět do New Jersey a promluvit si... 420 00:20:12,300 --> 00:20:15,900 ...o vztahu k rodičům během prohlídky mozku? 421 00:20:15,960 --> 00:20:18,530 - A pomohlo by to? - Mně by to pomohlo. 422 00:20:21,000 --> 00:20:24,000 www.big-bang-theory.cz........