1
00:00:06,898 --> 00:00:07,848
Sleduj můj prst.

2
00:00:09,051 --> 00:00:10,001
Adame.

3
00:00:12,585 --> 00:00:13,535
Ukaž mi...

4
00:00:13,754 --> 00:00:14,704
kolo.

5
00:00:20,354 --> 00:00:21,304
Koukni se sem.

6
00:00:26,648 --> 00:00:27,598
Adame.

7
00:00:28,486 --> 00:00:30,424
Ukaž mi kolo.

8
00:00:47,466 --> 00:00:48,816
Ne, kamaráde, to je míč.

9
00:00:50,586 --> 00:00:52,286
Adame, koukni se na mě.
Máš hlad?

10
00:00:53,617 --> 00:00:55,262
Ukaž mi, co chceš k obědu.

11
00:01:13,562 --> 00:01:16,519
Pořád kreslí ty čáry a ani ho
nenapadne kouknout se na karty.

12
00:01:20,597 --> 00:01:21,543
Ještě džus?

13
00:01:22,636 --> 00:01:24,933
Jestli chce ještě džus,
musí si o něj říct.

14
00:01:26,348 --> 00:01:27,292
Adame.

15
00:01:27,845 --> 00:01:30,113
- Kamaráde, sem koukej.
- Je unavený, Dome.

16
00:01:30,547 --> 00:01:32,591
Nebyl by, kdyby se držel plánu.

17
00:01:33,998 --> 00:01:35,293
Ukaž mi džus, kamaráde.

18
00:01:36,875 --> 00:01:39,102
Myslím, že jsme dosáhli
stavu snižujícího se opakování.

19
00:01:39,107 --> 00:01:40,732
Musí si o něj říct. Adame.

20
00:01:42,935 --> 00:01:43,881
Dusí se.

21
00:01:45,338 --> 00:01:47,332
To není možné.
Jsou to jen makaróny se sýrem.

22
00:01:53,308 --> 00:01:57,801
Dr. House
3x04 Čáry v písku

23
00:01:59,300 --> 00:02:01,300
jako Dr. Gregory House

24
........