1
00:00:00,305 --> 00:00:02,180
<i>V předchozích dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,309 --> 00:00:03,879
Přišli mě navštívit nějací advokáti.

3
00:00:03,949 --> 00:00:06,328
Chtěli zjistit,
zda je Aaron můj syn.

4
00:00:06,387 --> 00:00:07,781
Musíš to vyřídit.

5
00:00:07,828 --> 00:00:11,848
Neudělala bys snad cokoliv,
abys o Aarona nepřišla?

6
00:00:12,129 --> 00:00:12,996
Zdravím, Kate.

7
00:00:13,277 --> 00:00:14,449
Je tu se mnou.

8
00:00:14,508 --> 00:00:16,559
To on se mi snaží
vzít Aarona!

9
00:00:16,629 --> 00:00:18,105
Byl jsem to já.

10
00:00:19,184 --> 00:00:20,848
Promiň.

11
00:00:27,902 --> 00:00:28,495
Charlotte!

12
00:00:28,554 --> 00:00:30,324
Musíme se vrátit do Orchideje.

13
00:00:30,382 --> 00:00:32,714
Tam to všechno začalo.
Možná to tam může také skončit.

14
00:00:32,784 --> 00:00:34,695
Tohle všechno se děje,
protože odešli.

15
00:00:34,718 --> 00:00:36,921
Myslím, že to můžu zastavit,
když je přivedu zpět.

16
00:00:37,308 --> 00:00:39,066
Muž přes palubu!

17
00:00:42,277 --> 00:00:45,042
- Jak se jmenujete?
- Jin.

18
00:00:45,617 --> 00:00:47,292
Já jsem Danielle.

19
00:00:47,339 --> 00:00:49,027
Danielle Rousseau.

20
00:01:11,545 --> 00:01:12,681
Haló?

21
00:01:12,740 --> 00:01:15,259
Sun? Kde jsi?

22
00:01:16,197 --> 00:01:17,814
Jsem stále v Los Angeles.

23
00:01:19,338 --> 00:01:21,060
Zrovna dokončuju svůj úkol.

24
........