1
00:00:00,138 --> 00:00:01,200
V minulých častiach
ste videli...

2
00:00:01,300 --> 00:00:02,565
Teraz sa ťa mám spýtať, ...

3
00:00:02,600 --> 00:00:04,700
... kto dofrasa ste
a čo dofrasa robíte?

4
00:00:04,735 --> 00:00:06,800
Naším mandátom je
chrániť ľudí pred hrozbami...

5
00:00:06,835 --> 00:00:08,665
... infra, extra
a juxtaterrestriálnymi.

6
00:00:08,700 --> 00:00:11,800
Nie nechať sa pohltiť bežnými
problémami každonenného života.

7
00:00:11,835 --> 00:00:13,065
Dva-Dva, kto je tvoj frajer?

8
00:00:13,100 --> 00:00:15,400
Nie je to môj frajer.
Je to môj šéf.

9
00:00:15,435 --> 00:00:17,200
Ahoj, Wendin šéf.

10
00:00:17,400 --> 00:00:19,100
Očividne pre mňa niečo máš.

11
00:00:19,135 --> 00:00:20,365
Toto je pre teba?

12
00:00:20,400 --> 00:00:23,100
Moja koža ti je vďačná,
Lacey, ako aj ja.

13
00:00:23,900 --> 00:00:25,765
Sensei Ping je
najsmrtonostnejší muž na svete.

14
00:00:25,800 --> 00:00:29,500
Keďže zo mňa vycvičí vraždiaci stroj,
aby som ti bola lepším poskokom, ...

15
00:00:29,535 --> 00:00:31,967
... nesmiem pred stretnutím
s ním zabudnúť na tri veci.

16
00:00:32,002 --> 00:00:34,400
Som umelec konfrontačného
hovoreného slova.

17
00:00:34,435 --> 00:00:36,765
Konfrontujem.
Rozprávam.

18
00:00:36,800 --> 00:00:39,200
- Čo robíš ty, Dva-Dva?
- Som vizuálna umelkyňa.

19
00:00:39,235 --> 00:00:40,500
Som tvoja najlepšia priateľka.

20
00:00:43,900 --> 00:00:46,965
Fíha, mami.
Kubánski tenori v exile. Áno.

21
00:00:47,000 --> 00:00:50,800
Tento piatok si o deviatej
určite pustím Canal Cinco.

22
........