1
00:00:00,930 --> 00:00:02,900
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,900 --> 00:00:04,990
- No, dr. Roweová...
- Říkejte mi Teddy.

3
00:00:04,990 --> 00:00:07,310
Přestaň se zajímat o to,
co si druzí o tobě myslí...

4
00:00:07,310 --> 00:00:10,000
a dělej to, co dělat chceš.

5
00:00:10,000 --> 00:00:11,130
Chcete slyšet pravdu?

6
00:00:11,130 --> 00:00:13,390
Nikdy se nedostane
do celonárodní kampaně.

7
00:00:13,395 --> 00:00:16,390
Ne s těmi úzkými padoušskými rty.

8
00:00:16,390 --> 00:00:19,820
Dr. Troy, plastický chirurg
a pacient s rakovinou prsu.

9
00:00:19,820 --> 00:00:22,330
Vím, jaké to je kouknout se do zrcadla
a vidět v něm své znetvořené tělo.

10
00:00:22,330 --> 00:00:24,030
Ale rozhodně se s tím nesmířím.

11
00:00:24,030 --> 00:00:25,580
Liz si myslela,
že se kvůli ní změníš.

12
00:00:25,580 --> 00:00:27,940
Informovala mě, že se
stěhuje zpátky do Miami.

13
00:00:32,430 --> 00:00:34,800
Děkuji.

14
00:00:37,370 --> 00:00:40,270
Je tam vážně úplná tma?

15
00:00:40,270 --> 00:00:41,640
Jak poznáme, co jíme?

16
00:00:41,640 --> 00:00:43,620
Musíš tomu tak trochu slepě věřit, Seane.

17
00:00:43,620 --> 00:00:47,930
Tahle zkušenost je
o rozvíjení ostatních smyslů.

18
00:00:53,980 --> 00:00:55,740
Dobrý večer. Vaše jméno, prosím?

19
00:00:55,740 --> 00:00:58,170
- McNamara.
- 20:15.

20
00:00:58,170 --> 00:01:04,330
Položte, prosím, svou ruku na rameno
osoby před vámi a následujte mě.

21
00:01:11,540 --> 00:01:13,090
Ježiši, nic nevidím.

22
00:01:13,090 --> 00:01:15,250
O tom to je, blbče.

23
00:01:15,250 --> 00:01:17,810
........