1
00:00:28,481 --> 00:00:30,904
Jménem Ústřední zpravodajské služby,

2
00:00:31,278 --> 00:00:34,654
vám vděčný národ děkuje
za oběť vašeho otce.

3
00:00:35,635 --> 00:00:38,296
Tato hvězda na stěně je

4
00:00:38,390 --> 00:00:40,003
příliš malým gestem.

5
00:00:40,844 --> 00:00:43,553
Bill Vaughn zasvětil svůj život službě

6
00:00:43,785 --> 00:00:45,874
a oddanosti své zemi.

7
00:00:46,434 --> 00:00:50,621
Jeho smrt při výkonu služby je
tragédií pro jeho milující manželku

8
00:00:50,667 --> 00:00:52,090
a jeho malého syna.

9
00:02:17,078 --> 00:02:18,738
Opusťte testovací komoru.

10
00:02:19,718 --> 00:02:21,282
Zapněte reaktor.

11
00:02:44,500 --> 00:02:45,630
30 sekund.

12
00:02:59,650 --> 00:03:00,590
Co je to?

13
00:03:04,610 --> 00:03:05,550
Co je to?

14
00:03:11,209 --> 00:03:12,153
20 sekund.

15
00:03:17,197 --> 00:03:17,856
Co je ...?

16
00:03:26,826 --> 00:03:27,722
10 sekund.

17
00:03:27,955 --> 00:03:28,755
Někdo ...

18
00:03:29,409 --> 00:03:30,449
Slyšíte mě?

19
00:03:31,241 --> 00:03:31,946
Někdo ...

20
00:03:32,413 --> 00:03:33,452
Slyšíte mě?

21
00:03:34,572 --> 00:03:35,231
Co je to?

22
00:03:41,837 --> 00:03:43,127
Dva.

23
00:03:44,060 --> 00:03:44,765
Jedna.

24
00:04:12,593 --> 00:04:15,853
Myslím, že chápete sílu "Slavíka".

25
00:04:20,992 --> 00:04:23,463
........