1
00:01:06,660 --> 00:01:09,521
Ghost in the Shell
Stand Alone Complex II

2
00:01:51,000 --> 00:01:55,171
Premiérka Kayabuki se právě přivítala
s ministrem zahraničí Schröderem.

3
00:01:55,451 --> 00:01:57,871
Již od poslední
velké války předvádí

4
00:01:57,981 --> 00:02:00,310
Americké impérium
svou vojenskou autoritu.

5
00:02:00,421 --> 00:02:03,730
Nyní však trpí úpadkem ekonomiky

6
00:02:03,890 --> 00:02:07,922
a Japonsko přebírá iniciativu v
jednání o bezpečnostní smlouvě.

7
00:02:08,072 --> 00:02:12,953
Pozváním ministra zahraničí dává
najevo silnější postavení.

8
00:02:13,083 --> 00:02:15,932
Ovšem také japonskou vládu
trápí mnoho domácích problémů.

9
00:02:16,062 --> 00:02:17,483
Například nestabilní ekonomika,

10
00:02:17,593 --> 00:02:21,833
průtahy v jednání s uprchlíky
či chudoba.

11
00:02:22,133 --> 00:02:26,764
Proto nevyhnutelně sílí
mnohé protesty.

12
00:02:27,834 --> 00:02:30,244
Neměly byste sledovat ty nesmysly,
ani během přestávky!

13
00:02:30,404 --> 00:02:33,194
Nevylívej si na nich zlost,
protože prohráváš.

14
00:02:33,464 --> 00:02:35,945
Hele, kdo se nám to ozval.

15
00:02:39,706 --> 00:02:41,686
Tentokrát beru všechno.

16
00:02:52,977 --> 00:02:54,527
To sotva.

17
00:02:59,329 --> 00:03:02,258
Pozor na levé oko - POKER FACE

18
00:03:04,379 --> 00:03:08,969
Proč se vlastně pořád musíme
zabývat bezpečnostními dohodami?

19
00:03:09,159 --> 00:03:11,630
Japonsko přeci má armádu.

20
00:03:11,829 --> 00:03:14,420
Současná vláda je velice obezřetná,

21
00:03:14,540 --> 00:03:17,309
ale jelikož je ekonomika
Amerického impéria v troskách,

22
00:03:17,459 --> 00:03:21,781
ráda by obnovila smlouvu nyní,
........