1
00:01:06,660 --> 00:01:09,521
Ghost in the Shell
Stand Alone Complex II

2
00:01:22,803 --> 00:01:24,582
Takový výsledek...

3
00:01:25,782 --> 00:01:28,051
ti vůbec není podobný.

4
00:01:29,091 --> 00:01:30,820
Nemám co dodat.

5
00:01:31,810 --> 00:01:33,289
Ještě bylo příliš brzo

6
00:01:33,399 --> 00:01:36,438
na prověřování nováčků
ve skutečném boji.

7
00:01:39,037 --> 00:01:41,816
Proč nevloží Yanovu
paměť do kybermozku?

8
00:01:41,926 --> 00:01:43,906
Neožil by?

9
00:01:44,016 --> 00:01:45,795
Ducha nelze zkopírovat.

10
00:01:45,905 --> 00:01:48,644
I když zkopíruješ paměť,
starý duch se do ní neusadí.

11
00:01:51,503 --> 00:01:53,692
Pokud chceme jen udržet Sekci 9,

12
00:01:53,802 --> 00:01:56,141
asi nebudeme potřebovat nové členy.

13
00:01:56,991 --> 00:01:59,560
Ovšem vzhledem k možnému vývoji událostí

14
00:01:59,800 --> 00:02:03,519
musíme najít bezpečný způsob,
jak cvičit nové rekruty.

15
00:02:03,659 --> 00:02:04,718
To je pravda.

16
00:02:05,048 --> 00:02:07,538
Ale Azumu zprostím povinností.

17
00:02:08,207 --> 00:02:09,257
Dobře.

18
00:02:13,296 --> 00:02:15,015
Prosím, nechť dojde vážnosti.

19
00:02:15,235 --> 00:02:16,354
Děkuji.

20
00:02:25,341 --> 00:02:28,320
Událost na severu - UMĚLÁ MLHA

21
00:02:37,827 --> 00:02:42,745
Tuto informaci jsem získal
od starého přítele.

22
00:02:44,345 --> 00:02:47,384
Bývalý důstojní ruské armády Boris
Jabrov, který se stal mafiánem,

23
00:02:47,554 --> 00:02:51,252
a několik jeho mužů odvezli

24
........