1
00:00:05,512 --> 00:00:07,428
<i>Nejtěžší na nové škole</i>

2
00:00:07,429 --> 00:00:08,779
<i>je najít si přátele.</i>

3
00:00:08,923 --> 00:00:12,179
<i>V mojí staré škole byla</i>
<i>spousta dětí jako jsem byl já.</i>

4
00:00:12,180 --> 00:00:15,080
<i>Ale v Corleonu</i>
<i>jsem se nikam nehodil.</i>

5
00:00:15,230 --> 00:00:16,680
<i>Ne mezi sportovce...</i>

6
00:00:17,233 --> 00:00:18,933
<i>ani mezi chytré děti...</i>

7
00:00:19,591 --> 00:00:21,997
<i>a ani mezi grázlíky...</i>
Hej, prestaň!

8
00:00:21,998 --> 00:00:24,848
<i>...a už vůbec ne
do uměleckého spolku .</i>

9
00:00:27,835 --> 00:00:29,154
<i>Koukněte jak tancuje.</i>

10
00:00:29,156 --> 00:00:32,002
<i>Asi se snaží být novým Harapesem...</i>

11
00:00:33,462 --> 00:00:36,318
<i>Jedinou skupinou, kam jsem
se hodil, byli šprti.</i>

12
00:00:36,964 --> 00:00:37,961
Jo!

13
00:00:39,524 --> 00:00:40,210
Hej!

14
00:00:40,226 --> 00:00:41,220
Vrať mi to!

15
00:00:41,825 --> 00:00:43,371
<i>Co k tomu říct.</i>

16
00:00:51,226 --> 00:00:53,352
<i>Možná to umění nebude zase tak hrozné.</i>

17
00:00:54,300 --> 00:01:09,351
EVERYBODY HATES CHRIS
1x03 - Všichni nenávidí basketbal


18
00:01:24,096 --> 00:01:25,110
Bože, řeknu ti,

19
00:01:25,118 --> 00:01:26,661
ten Bernard King,
když se rozehřeje,

20
00:01:26,745 --> 00:01:29,810
má ode mě 60, 70 bodů úplně lehce.
Věř mi.

21
00:01:30,155 --> 00:01:31,381
Hej, koukni se na to.

22
00:01:31,416 --> 00:01:32,343
Co je to?

23
00:01:32,378 --> 00:01:34,302
No, to je analýza toho,
........