1
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Překlad: PetraZelva

2
00:00:36,218 --> 00:00:39,335
Krooku! Krooku!

3
00:00:39,375 --> 00:00:42,172
Pojďte sem nahoru a přineste světlo.

4
00:00:42,212 --> 00:00:44,390
Slyšíte mě, chlape?

5
00:00:47,530 --> 00:00:50,723
Ano, pane. Pane Tulkinghorne.
Co se s ním děje teď?

6
00:00:50,763 --> 00:00:53,021
Ehm, už jdu, pane Tulkinghorne.

7
00:00:55,916 --> 00:00:58,995
Zhasla Vám svíčka, že ano,
pane Tulkinghorne?

8
00:00:59,035 --> 00:01:01,327
Tady. Zapalte si od této.

9
00:01:03,468 --> 00:01:06,585
- Je to vše?
- Ne. Podívejte, támhle.

10
00:01:11,543 --> 00:01:13,637
Tedy.

11
00:01:13,677 --> 00:01:15,696
Pro pána.

12
00:01:15,730 --> 00:01:18,344
Je tuhý jak veka.

13
00:01:20,175 --> 00:01:22,312
Studený jako kámen.

14
00:01:24,968 --> 00:01:27,205
Tady jsou nějaké peníze.

15
00:01:27,244 --> 00:01:30,642
Dvě libry šest a čtyři pence.
Ty jsou moje.

16
00:01:30,682 --> 00:01:33,796
- Nechte to.
- Nájem za šest týdnů...

17
00:01:33,836 --> 00:01:36,912
a nějaké zboží. Nechal to tu pro mne.

18
00:01:36,952 --> 00:01:39,075
Ovšem nenechal žádný vzkaz.

19
00:01:46,302 --> 00:01:48,930
Nic.

20
00:01:49,900 --> 00:01:52,243
Podíváme se, co má v kufru.

21
00:01:59,371 --> 00:02:02,009
Nic, jen hadry, pane Tulkinghorne.

22
00:02:02,049 --> 00:02:04,447
Pošlete pro doktora, a to rychle.

23
00:02:04,487 --> 00:02:07,163
Zajisté, pane Tulkinghorne.

24
00:02:07,203 --> 00:02:09,870
Cokoli řeknete.
........