1
00:00:01,997 --> 00:00:03,820
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:03,821 --> 00:00:06,037
Je rizikem, narůstajícím rizikem.

3
00:00:06,038 --> 00:00:07,752
Měla situaci pod kontrolou.

4
00:00:07,753 --> 00:00:09,426
Ale my nemůžeme kontrolovat ji.

5
00:00:10,083 --> 00:00:11,733
Ne, nepřibližuj se ke mně.

6
00:00:12,231 --> 00:00:13,273
Ne...

7
00:00:14,808 --> 00:00:15,818
Ne!

8
00:00:17,181 --> 00:00:18,248
<i>Prosím...</i>

9
00:00:20,987 --> 00:00:22,937
<i>Ve váze jsou tři květiny.</i>

10
00:00:22,985 --> 00:00:25,547
<i>Třetí květina je zelená.</i>

11
00:00:29,841 --> 00:00:32,207
A naše spící agentka si vedla perfektně.

12
00:00:32,208 --> 00:00:33,663
Znovu jsem si přehrál záznam.

13
00:00:33,664 --> 00:00:35,043
Víc než jednou?

14
00:00:35,044 --> 00:00:36,644
Nechyběla tomu poetičnost.

15
00:00:43,722 --> 00:00:44,890
Ty...

16
00:00:45,681 --> 00:00:47,231
Mám jen pár minut.

17
00:00:47,749 --> 00:00:50,081
Nesmějí se dozvědět,
že tohle tělo nevykonává svůj úkol.

18
00:00:50,129 --> 00:00:51,593
Tentokrát se nebudeme prát?

19
00:00:51,624 --> 00:00:53,888
Mám pro tebe vzkaz z Domu loutek.

20
00:00:53,889 --> 00:00:57,995
Mám pěkně sedět a čekat, až mi zničí život?

21
00:00:57,996 --> 00:01:00,750
Mohl bych ti klidně nasadit pouta
a přivést Dům loutek pěkně sem ke mně.

22
00:01:00,751 --> 00:01:03,049
Tak mi řekni: kdo tě poslal?

23
00:01:03,116 --> 00:01:05,104
Máš něco, co potřebujeme,

24
00:01:05,105 --> 00:01:07,180
a já mám něco, co zase potřebuješ ty.

25
00:01:07,181 --> 00:01:08,356
........