1
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Překlad: PetraZelva

2
00:00:55,175 --> 00:00:57,773
(Ado... Ještě nespíš?)

3
00:00:57,813 --> 00:00:59,661
Ado?

4
00:01:00,733 --> 00:01:02,887
Ó, Ado.

5
00:01:02,927 --> 00:01:04,923
Co se děje?

6
00:01:04,963 --> 00:01:06,961
Není ti dobře?

7
00:01:07,101 --> 00:01:09,041
Ne, vůbec ne.

8
00:01:09,081 --> 00:01:12,363
- Je mi dobře.
- Co je? Co se děje?

9
00:01:13,475 --> 00:01:15,773
Nevím, co říct.

10
00:01:17,109 --> 00:01:19,507
Dnes večer, předtím, než odjel,

11
00:01:19,540 --> 00:01:22,624
mi Richard řekl, že mě miluje.

12
00:01:22,665 --> 00:01:25,702
Oh, to jsem ti, myslím,
mohla říct už dávno.

13
00:01:25,748 --> 00:01:27,465
Vážně?

14
00:01:27,501 --> 00:01:30,257
- Bylo to tak vidět?
- Hmm.

15
00:01:30,297 --> 00:01:34,808
Měla jsem na to přijít. Víš, nikdy bych...

16
00:01:38,608 --> 00:01:40,846
A co cítíš ty, Ado?

17
00:01:40,886 --> 00:01:43,243
Cítíš to taky tak?
Cítíš to, co on?

18
00:01:43,283 --> 00:01:45,666
No, ano. Ano, cítím.

19
00:01:46,796 --> 00:01:50,114
Chce, abychom se zasnoubili, Esther.

20
00:01:50,154 --> 00:01:53,151
Už mluvil s panem Jarndycem?

21
00:01:55,688 --> 00:01:57,925
Zásnuby?

22
00:01:57,965 --> 00:02:00,265
Jste oba velmi mladí.

23
00:02:00,305 --> 00:02:03,542
Ještě jste oba úplně nedospěli.

24
00:02:03,582 --> 00:02:06,099
Stále se vyvíjíte a měníte

........